WEDSTRIJDVERSLAGEN selectie

Opzetten 'OldStars walking korfball’ met ambitie voor ‘De Derde Helft’

Na succesvolle introductie de afgelopen twee jaar van G-korfbal en de pukkies wil het bestuur een nieuwe doelgroep, in dit geval van 55+, aanboren met ‘OldStars walking korfball’ met de ambitie dit uit te breiden naar ‘De Derde Helft’. Het past op veel manieren goed bij onze doelstellingen als vereniging en op dit moment kunnen we hiervoor van diverse kanten hulp krijgen om het van de grond te trekken. Onder andere het nationaal ouderenfonds wil ons hierbij ondersteunen, maar waarschijnlijk ook meer organisaties onder andere vanuit de gemeente Teylingen. Het bestuur zou graag op korte termijn een projectgroep samenstellen met als doel om rond de zomer echt te starten. Als het goed gaat zou ‘OldStars walking korfball’ bij TOP/SolarCompleet zich vanaf ongeveer november zelf verder kunnen doorontwikkelen zonder de projectgroep. Laat het leden van het bestuur of de vrijwilligerscommissie weten als je belangstelling hebt om hieraan deel te nemen, om te helpen dit van de grond te krijgen bij TOP/SolarCompleet en/of suggesties hebt voor namen van mensen of (ingangen bij) organisaties die ons kunnen helpen.

 

Sinds 2019 is ‘OldStars walking korfball’ een aangepaste spelvorm van korfbal en een volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving voor 55-plussers. Met ‘OldStars walking korfball’ is en blijft (team)sport ook voor ouderen mogelijk. Het maakt het mogelijk de (team)sport en bewegen anders te benaderen en het biedt ook mogelijkheden voor andere beweegvormen. Het complex van TOP/SolarCompleet biedt diverse mogelijkheden, zoals korfbal, tennis en meer op de kunstgrasvelden, jeu de boule, darts en beach (korfbal/volleybal, anders).

 

‘De Derde Helft’ geeft 55-plussers de gelegenheid een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Tijdens ‘De Derde Helft’ organiseert TOP/SolarCompleet in samenwerking met ouderen activiteiten in of rond kantine. Voorbeelden die het ouderfonds noemt zijn dansavondjes, computerles, yoga, stand up comedy- en literatuuravonden. De precieze activiteiten willen we met de doelgroep bepalen. Het gaat in elk geval om activiteiten georganiseerd dóór ouderen en TOP/SolarCompleet, vóór ouderen en TOP/SolarCompleet.

 

We denken aan ‘OldStars walking korfball’ met als ambitie de toevoeging van ‘De Derde Helft’ overdag doordeweeks op een ochtend als ons complex op dit moment minder benut wordt. In onze visie 2019+ hebben we als vereniging als doel om meer mensen van ons complex en korfbal te laten genieten door meer buurtbewoners of ouderen op of rond ons complex. Ook willen we gastvrij zijn en zijn we op zoek naar andere (bal)sporten op ons complex en/of korfbaltraining voor 60+ voor ex-korfballers of (groot)ouders. Meer algemeen wil TOP/SolarCompleet één van de drie toonaangevende korfbalverenigingen in Nederland zijn en blijven. Met toonaangevend bedoelen we onder andere nieuwe, vooruitstrevende activiteiten (voorop lopen) en het ledenaantal ten opzichte van andere verenigingen. We zouden één van de eerste korfbalverenigingen zijn met ‘OldStars walking korfball’ en de eerste korfbalvereniging die met ‘De Derde Helft’ aan de slag gaat.

 

Met hulp van het ouderenfonds en andere organisaties zouden we met een projectgroep de komende maanden willen proberen om vanaf mei of augustus 2020 te starten met ‘OldStars walking korfball’. Uiteindelijk zien we een ‘walking korfball-commissie’ voor ons die dit structureel overneemt van de projectgroep tegen het eind van dit kalenderjaar. 

Share