Wedstrijdverslagen

Visie 2019+ TOP/SolarCompleet

Op de afgelopen ledenvergadering lichtte het bestuur de visie 2019+ toe. Een eerder concept besprak een afvaardiging van het bestuur met commissievoorzitters.  Het nationaal sportakkoord, het strategisch plan 2018+ van het KNKV, de nota sport en bewegen van de gemeente Teylingen en eerdere plannen en adviezen van of aan TOP zelf zijn daarin meegenomen. Hieronder beknopt de belangrijkste punten uit de visie 2019+. De complete visie 2019+ is op te vragen bij een van de bestuursleden.

 

Waarden, visie en missie

Volgens artikel 1 van onze statuten is TOP de afkorting van "Tot Ons Plezier". 

TOP staat voor de volgende kernkwaliteiten:

Passie; met een hart voor sport en elkaar

Resultaatgericht; we willen winnen, de beste zijn

Samenwerken; we werken met elkaar

Actief; we doen de dingen actief en op onze manier

Verantwoordelijk; we voelen ons verantwoordelijk voor de vereniging TOP en gedragen ons hiernaar

Onderstaande slogan laat in één oogopslag laten zien wat TOP nu eigenlijk betekent: 

‘toPPPers voor Passie, Prestatie en Plezier’

 

Waar gaan we heen?

TOP is en blijft één van de drie meest toonaangevende korfbalverenigingen van Nederland volgens onszelf en anderen. Met toonaangevend bedoelen we onder andere nieuwe, vooruitstrevende activiteiten (voorop lopen), het ledenaantal t.o.v. andere verenigingen en de korfbalprestaties. 

We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Het betekent ook dat we bewust kiezen voor de mix van prestatiegerichte en meer recreatief gerichte leden in één vereniging, met aandacht voor beiden. 

We zullen moeten blijven verbeteren om een van de drie meest toonaangevende korfbalverenigingen in Nederland te blijven. Alle commissies dragen zelfstandig bij aan de doelstelling, mede door te blijven verbeteren. We hebben we de volgende hoofddoelstellingen voor de komende  drie tot vijf jaar.

Op korfbalgebied

 1. Ieder seizoen met TOP 1 en A1 (aantrekkingskracht) meedoen om de play-offs in de zaal en kruisfinales veld. 
 2. Met de standaard (jeugd)teams vertegenwoordigd zijn op het hoogste niveau en meedoen om plaatsing voor (div. finales voor) Nederlands kampioenschappen.
 3. Een talentontwikkelingsprogramma hebben voor talentvolle korfballers van TOP en de regio.
 4. Voor alle wedstrijden en trainingen opgeleide trainers/coaches, mede om het sportplezier te vergroten; trainersbegeleiding is normaal. 
 5. Voor alle wedstrijden opgeleide scheidsrechters, mede om het sportplezier te vergroten, en beter voldoen aan onze verplichtingen; we ervaren spelen en arbitrage als onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Als vereniging

 1. We willen de benedenkantine uitnodigender en gezelliger maken om meer mensen langer te kunnen laten genieten van korfbal en de vereniging TOP. 
 2. TOP staat in de top drie van de grootste korfbalverenigingen van Nederland qua spelende en totaal aantal leden, is financieel gezond en draait op een grote groep vrijwilligers; nagenoeg alle oudere leden en betrokkenen participeren in de club.
 3. Bestuurders, commissieleden  en andere vrijwilligers van TOP staan midden in de vereniging en werken binnen afgesproken kaders gezamenlijk, zelfstandig en initiatiefrijk aan de doelen van de vereniging. Bestuur komt meer aan besturen toe.
 4. Samen werken we aan een veilig sportklimaat, sportplezier en zijn we gastvrij.
 5. We willen tennisleden behouden en op zoek naar andere (bal)sporten op ons complex en/of korfbaltraining voor 35+ of 60+ voor ex-korfballers of (groot)ouders.
 6. We willen meer mensen van ons complex en korfbal laten genieten door meer verhuur van de accommodatie aan derden (bedrijven, andere verenigingen) en door meer buurtbewoners of ouderen op of rond ons complex.

Consequentie van de doelen

We willen de komende seizoenen een (nieuw) plan maken voor de benedenkantine. In gesprek met diverse doelgroepen willen we de komende seizoenen kijken of na de introductie van de pukkies en G-korfbal meer (bal)sporten op ons complex kunnen realiseren of  korfbaltraining voor 35+ of 60+ voor ex-korfballers of (groot)ouders. Veilig sportklimaat, sportplezier en gastvrijheid dienen nog meer aandacht te krijgen. Met de doorontwikkeling  van de livestream en meer beleving in de hal, willen we meer mensen meer intens laten genieten van korfbal.

Share
RVD2003071324.jpg