Tennis

Info avond tennis 6 februari 20:00 uur

Allereerst willen we een informatiebijeenkomst aankondigen op 6 februari om 20:00 uur in de Peter Kales Lounge. In de wandelgangen horen we wat geluiden van tennissers dat er getwijfeld wordt of men wel of niet door wil gaan met tennissen bij TOP.

Enkele onderwerpen die mee spelen zijn:

 

Wat gaat er met de velden gebeuren?

Blijven er wel mensen tennissen waar ik graag mee tennis?

Nadat ik mijn jaarlidmaatschap heb betaald had, werd er bekend dat het hoofdveld niet meer voor tennis geschikt is, wat gebeurt er als ik besluit op te zeggen, had het bestuur dit niet anders kunnen communiceren?

 

Het bestuur heeft de geluiden gehoord en wil graag in gesprek met de tennisleden. Vandaar de informatiebijeenkomst. Iedereen is welkom op:

 

6 februari om 20:00 uur in de bovenkantine.

 

Voorzitter TTC
Hans de Nooij heeft besloten zijn functie als voorzitter neer te leggen. Als bestuur hebben we al afscheid genomen van Hans, maar we willen hem via de nieuwsbrief nogmaals bedanken voor zijn inzet en enthousiasme waarmee hij de functie heeft ingevuld. Hans bedankt! Hans zal wel bij TOP blijven tennissen en hij zal het onderhoud van de tennisnetten op zich blijven nemen.

 

Het bestuur gaat zich de komende periode buigen over de invulling van de TTC, op dit moment is alleen Hans Koene nog actief binnen de TTC. Het idee is om een coördinator te zoeken die de coördinatie op zich neemt van de verschillende tennisevenementen en het tennisles aanbod. Tot dat de coördinator gevonden is nemen Ruud Westerbeek en Barbara Romsom deze taak waar.
Er zijn al een aantal mensen bereid gevonden om een tennisactiviteit te organiseren, hier zijn we erg blij mee. Daarnaast hebben we hebben iemand nodig die dit coördineert. Mocht je denken dat vind ik leuk en je ziet jezelf als coördinator meld je dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hans Koenen zal de maandag hussel blijven organiseren. Eline v.d. Mey zal voorlopig de winter laddercompetities blijven organiseren en Hennes Voorn de zomerladdercompetitie. En natuurlijk blijven de TennisFit trainingen ook doorgaan.

 

Mixed-Koppel-Tennis-Toernooi
Op vrijdag 22 maart a.s. wordt het Mixed-Koppel-Tennis-Toernooi georganiseerd. Eerder jaren was het een gezellig toernooi, waar het de bedoeling is dat deelnemers zich als mixed-koppel inschrijven De deelnemers hoeven geen lid te zijn van TOP. Vermeld bij de inschrijving de naam van de beide spelers en de speelsterkte van spelers als die niet bij TOP spelen.

Mocht je geen partner kunnen vinden dan kan je ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mogelijk kunnen we een partner vinden waar je een tenniskoppel mee kan vormen.

De inschrijving eindigt op de woensdag voorafgaand aan het toernooi. Aanmelding via de inschrijflijst in de kantine en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. de organisatie van dit toernooi is onder andere in handen van Ada Goede, Eline v.d. Mey en Anne v.d. Zaag.

 

Vervanging kunstgras op veld 2, tennisbanen 5 t/m 8 en het hoofdveld
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen wordt binnen enkele weken de kunstgrasmat van het hoofdveld vervangen. Deze nieuwe grasmat is helaas ongeschikt om op te tennissen. Het bestuur van TOP betreurt dit enorm. We hebben een hele grote groep trouwe tennissers en die kunnen we hierdoor minder tennisbanen aanbieden, wat ons zeer spijt. Voor TOP was er echter geen mogelijkheid om het hoofdveld geschikt te laten blijven voor tennis of de vervanging van het kunstgras nog langer uit te stellen. De afgelopen jaren zijn de eisen voor kunstgras waarop korfbal wordt gespeeld gewijzigd. De eisen zijn door het NOC-NSF en het KNKV opgesteld en voor ons zijn met namen de eisen op het gebied van schokabsorptie van grote invloed. Door de schokdempende foamlaag die aangebracht moet worden stuiteren de tennisballen te weinig op, waardoor er niet meer getennist kan worden op dit veld.

Het aanbrengen van deze foamlaag is een vereiste om door de NOC-NSF keuring te komen. Zonder goedkeuring mogen er geen korfbalwedstrijden op het gerenoveerde kunstgrasveld worden gespeeld. Het bestuur heeft dan ook alles afwegende haar akkoord gegeven op het voorstel om na de renovatie alleen nog korfbalbelijning op het veld aan te brengen. Er bestaat helaas geen kunstgras dat volgens NOC-NSF normen geschikt is voor korfbal én tennis'.

De kunstgrasvelden 1 en 3, tennisbanen 1 t/m 4 en 9 t/m 12 blijven gelukkig wel geschikt voor tennis. Tennisbaan 1 en 2 zijn zelfs het hele jaar, alle dagen en tijden alleen beschikbaar voor tennis.

 

Op dit moment hebben we circa 225 tennisleden. Helaas is het ledenaantal nog steeds dalende. De normering vanuit de KNLTB is 75 tennisleden per veld. Bij het starten van alle tennisactiviteiten bij TOP heeft TOP de normering naar beneden gebracht naar 50 tennisleden per baan omdat de tennissers de velden moeten delen met de korfballers. Met 225 tennisleden en 8 banen vallen we ruimschoots binnen de normering. We horen geluiden dat het tennissen op veld 3 minder prettig zou zijn, mochten er ideeën zijn om het tennissen daar prettiger te laten zijn laat ze dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. we zullen ook met tennisleden in gesprek gaan om actief ideeën op te halen. Helaas valt er op dit moment nog niets te doen aan de lichtmasten.

 

Verrijdbaar tennisnet

Voordat de korfballers het veld weer op gaan, zal er 1 net verrijdbaar gemaakt worden, dat wil zeggen dat het net niet op de losse wieltjes gezet hoeft te worden. We willen hier een pilot mee doen en als het bevalt worden alle netten verrijdbaar gemaakt.

 

Ruud Westerbeek en Barbara Romsom

 

tennis top flyer jeugd

Beschikbaarheid tennisbanen

 

De drie all weather velden worden voor verschillende sportdoeleinden gebruikt, maar hoofdzakelijk verdeeld over tennissers en korfballers. Om het gebruik in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen wordt door TOP het veldschema onderhouden. Met name gedurende de periode dat veel korfbal-trainingen gegeven worden is het zaak om goed het schema in de gaten te houden. Overdag zijn de velden veelal beschikbaar en komt het af te toe voor dat bijvoorbeeld het Rijnlands Lyceum gebruikt maakt van een aantal banen. In de winter periode wordt niet of nauwelijks korfbal buiten beoefend, waardoor de velden zowel overdag als in de avonduren en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

Vaste uren bezet

 

Op de maandag staan diverse activiteiten ingepland. Een aantal banen zijn daardoor beperkt beschikbaar :

 

19.30 - 22.30

19.00 - 23.00

Husselen

Tennislessen

 

Sport maakt dorstig. Daarom is het goed te weten dat de TOP-kantine gedurende een groot deel van het jaar open is. In een gezellige sfeer kan men hier terecht voor het nuttigen van consumpties en het onderhouden van contacten met de andere sporters bij TOP

Klik hier voor de openingstijden van de kantine

laatste wijziging 01apr19

LJ Sport

Tennisles bij TOP

In de lessen zijn de allernieuwste ontwikkelingen op tennisgebied verwerkt. Tevens kan er, mits de weersomstandigheden het toelaten, gebruik worden gemaakt van moderne hulpmiddelen als video en ballenkanon. De lesperiode is 6 maanden. In die periode worden er ca. 20 tennislessen gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de trainers een afspraak te maken voor één of meerdere losse lessen op dagen en tijden die u of de groep het beste uitkomt. Van de tennislessen die uitvallen i.v.m. de weersomstandigheden, wordt er 1 les van de cursus ingehaald. In geval van extreme uitval door weersomstandigheden zorgt de trainer voor een passende inhaalregeling. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste leraar komt er een invaller of wordt de les ingehaald.

Parkreglement

Artikel 1

Tennis zal op alle kunstgrasvelden plaatsvinden. Tijdens het veldkorfbalseizoen is het aantal beschikbare tennisbanen beperkt. Exacte informatie hierover treft u aan op het afhang-bord en in op de website.

 

Artikel 2

De banen zijn onbespeelbaar wanneer er bij opdooi - na vorst - water op de velden staat. Het betreden van de baan gebeurt zodanig dat andere spelers hier geen hinder van ondervinden. Degenen die als eersten de baan betreden zorgen ervoor dat het net op de baan wordt geplaatst, waarbij het net wordt verplaatst met behulp van de losse onderzet wielen (de netten moeten worden verreden; niet verschuiven!). Tijdens het korfbal veldseizoen dient het net te worden teruggeplaatst, tenzij op de baan wordt doorgespeeld.

 

Artikel 3

De banen mogen alleen worden bespeeld door tennisdeelnemers van TOP Zij hebben zich als zodanig schriftelijk aangemeld bij TOP voor een winter-, zomer- of jaar-periode. Zij zijn in het bezit van een geldig pasje met pasfoto en beschikken eventueel over een sleutel om het park te betreden. De sleutel is strikt persoonlijk. U dient het hek te sluiten en op slot te doen teneinde te voorkomen dat onbevoegden het park betreden.

 

Artikel 4

Op alle kunstgrasvelden is verlichting aanwezig. De verlichting mag alleen worden bediend door daartoe gerechtigde personen.

 

Artikel 5

Niet-tennisleden mogen maximaal vijf maal per seizoen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. De introducerende tennisdeelnemer dient vooraf een introductie-lijst in te vullen en de introductiekosten te voldoen. De kosten bedragen euro 2,50 voor jeugd (tot 18 jaar) en euro 4,00 voor senioren per ochtend, middag of avond. Betaling dient in de kantine plaats te vinden. Derhalve kunnen alleen introducees meegenomen worden tijdens de openingstijden van de kantine.

 

Artikel 6

Men moet gebruikmaken van het aanwezige bord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen is alleen toegestaan met een geldige spelerspas met pasfoto, en als men daadwerkelijk op het park aanwezig is. HET AFHANGEN DIENT MET MEER DAN EEN PAS TE GESCHIEDEN! Voordat men gaat spelen, dienen de spelerspasjes op de daarvoor bestemde plek te zijn geplaatst en de klok op de juiste tijd (begintijd) te zijn ingesteld.

 

Artikel 7

Een speelperiode is 30 minuten voor een single. Voor een dubbel of mix geldt een speelperiode van 45 minuten. Een single bestaat uit 2 of 3 personen; een dubbel of mix bestaat uit 4 personen.

Artikel 8

Tijdens de lesuren mogen degenen die les hebben niet bij voorbaat afhangen aansluitend aan de lesperiode.

 

Artikel 9

Het toewijzen van de banen kan door bestuursleden, materiaalcommissieleden of tenniscommissieleden worden gewijzigd in verband met evenementen, onderhoud, e.d.

 

Artikel 10

De banen mogen alleen betreden worden door personen, die schoeisel dragen dat geschikt is voor kunstgras. Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare noppen zijn op het kunstgras ten strengste verboden. Sportkleding is verplicht en schoenen moeten schoon zijn (geen gravel of vuil).

 

Artikel 11

Door het betreden van het sportcomplex doen spelers en bezoekers uitdrukkelijk afstand van elk recht op schadevergoeding jegens TOP wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden.

 

Artikel 12

De tennisdeelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schades toegebracht aan personen en zaken, onder andere aan tennisbanen, netten, clubgebouw, etc.

 

Artikel 13

Het gebruik van alcoholische dranken en glaswerk in de kleedkamers en buiten het terras is verboden. Roken in de kleedkamers en op het kunstgrasveld is verboden. Geen afval en kauwgom op het kunstgrasveld deponeren

 

Artikel 14

De openingstijden van de kantine worden gepubliceerd. Eventuele wijzigingen (in verband met cursussen e.d.) worden tijdig bekendgemaakt.

 

Artikel 15

Sporttassen dienen te worden geplaatst in het daarvoor bestemde tassenrek of in de kleedkamers, of meegenomen te worden naar het veld. Niet in de garderobe of entree laten staan!

 

Artikel 16

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Rijwielen en bromfietsen in de daarvoor bestemde stalling, links van de hoofdingang.

 

Artikel 17

Aanwijzingen van bestuursleden van TOP of van leden van de materiaal- of tenniscommissie dienen te worden opgevolgd. Bestuursleden hebben het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het park te ontzeggen. Bij het niet nakomen van dit parkreglement kan door het bestuur tot schorsing worden overgegaan.

 

Artikel 18

Dit parkreglement is aangepast op 1 oktober 2008. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden bekendgemaakt.

 

 

Verplaatsen tennisnetten

 

Omdat er tijdens het korfbal veldseizoen vrijwel elke avond korfbaltrainingen op de velden zijn, dienen degenen die ‘s middags of ‘s avonds de tennisbanen gebruiken na afloop van het tennissen de tennisnetten aan de kant van het veld te plaatsen. Bij het verplaatsen van de netten kan men gebruik maken van de sledes (op wieltjes) die op het veld aanwezig zijn. De meeste mensen werken hier gelukkig goed aan mee. Helaas wordt nog wel eens vergeten de sledes weer onder het net vandaan te halen als het net aan de kant van het veld is geplaatst. Gevolg: het tennisnet gaat doorhangen en kan hierdoor defect raken. Dit kan een grote schadepost veroorzaken.

Een dringend verzoek aan iedereen:

Tennisnetten niet op sledes laten staan (Niet op het veld en niet langs de kant!)

Gelieve reclameborden vrijhouden 

Tennisnetten niet voor de doorgangen plaatsen

 

Teneinde de tennisactiviteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen is er een parkreglement opgesteld betreffende de tennisactiviteiten op het sportcomplex van de TOP.  Houdt u aan deze regels, schrijf eerlijk af en speel op de juiste schoenen, dan heeft iedereen het naar zijn/haar zin en houden we het sportcomplex in goede staat.

En nog even aandacht voor

 

Om iedereen ruimte te geven om te tennissen hebben we de basis regel ingesteld dat een Dubbel of Mix wedstrijd maximaal 45 minuten kan duren. De enkel-wedstrijden hebben een maximale tijdsduur van 30 minuten. Dit geldt als alle banen bezet zijn. Er dient te allen tijde op het speelbord aangegeven te worden wie er spelen middels de lidmaatschapskaarten of introducé passen. Ook dient te allen tijden de klok op de starttijd gezet te worden. Het kan namelijk best zo zijn dat als je begint, nog niet alle banen bezet zijn, maar deze kunnen tijdens je spel wel volledig bezet raken. Het is dan natuurlijk zaak dat degene die het langste speelt, als eerste ruimte maakt voor de volgende spelers. Het is echter niet zo, dat spelers verzocht kan worden om de baan te verlaten als er nog andere banen vrij zijn. Wij kennen binnen onze vereniging geen voorkeursbanen en niemand heeft na de maximale speeltijd van anderen het recht om een specifieke baan op te eisen als er nog andere banen vrij zijn. Zijn er banen onbespeelbaar door werkzaamheden, korfbal of anders, en zijn er verder geen vrije banen voor tennis, dan kan er uiteraard afgehangen worden na de geldende periodes als hiervoor omschreven. Als we deze regels met zijn allen aanhouden ontstaan er geen vervelende discussies op de baan.

Parkreglement