Tennis

Het zijn spannende weken ...

Het zijn spannende weken voor de tennisafdeling van TOP. 

Afgelopen week zijn de flyers uitgereikt en werden de potentiële deelnemers in de gelegenheid gesteld om aan te geven dat ze belangstelling hebben voor het volgen van tennislessen. Voor de kleurrijke flyers zijn Tessa Hielkema en Sofie van Rooij verantwoordelijk. Met ontzettende veel enthousiasme heeft Tessa dit project opgepakt en met evenveel enthousiasme heeft Sofie de flyer grafisch vorm gegeven. Ik ben hen daarvoor heel dankbaar.
Dank zij de positieve houding van de voorzitters van de TC Jeugd, Steven Baart en Steven Kalkman, de spontane medewerking van Lisette van der Willik, de jeugdtrainers en -coaches hebben ongeveer 250 jeugdleden van TOP de informatie aangereikt gekregen. Tot en met 15 september is er gelegenheid om het ingevulde inventarisatieformulier in te leveren.
Bij voldoende deelname zal in overleg met de tennisdocente Janneke van Kessel het vervolgtraject afgesproken worden.
L.J. SPORT heeft zich bereid verklaard om niet alleen in het traject verder mee te willen denken, maar ook een royaal gebaar te willen maken door rackets voor de deelnemende jeugdleden tegen gereduceerde prijzen aan te bieden. Deze rackets worden aangekocht en beschikbaar gesteld door TOP/SolarCompleet.
Mogelijk dat hier of daar nog een ongebruikt jeugdracket aanwezig is. We nemen die graag voor gebruik in ontvangst. De overige materialen worden door Janneke van Kessel meegenomen.
In de nieuwsbrieven 5 en 6 heb ik het belang van het beoefenen van meerdere sporten door kinderen aangegeven. Tevens heb ik de zorgen van de racketsportbonden omtrent de noodzakelijke algemene en specifieke motorische vaardigheden van jonge kinderen aangehaald. Beide nieuwsbrieven zijn terug te vinden bij korfbal en tennis, op de website van TOP. Spannende weken dus, we zijn reuze benieuwd!

 

Mede namens de leden van de TOP Tenniscommissie

Hans de Nooij 

 

 

 

tennis top flyer jeugd

Beschikbaarheid tennisbanen

 

De drie all weather velden worden voor verschillende sportdoeleinden gebruikt, maar hoofdzakelijk verdeeld over tennissers en korfballers. Om het gebruik in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen wordt door TOP het veldschema onderhouden. Met name gedurende de periode dat veel korfbal-trainingen gegeven worden is het zaak om goed het schema in de gaten te houden. Overdag zijn de velden veelal beschikbaar en komt het af te toe voor dat bijvoorbeeld het Rijnlands Lyceum gebruikt maakt van een aantal banen. In de winter periode wordt niet of nauwelijks korfbal buiten beoefend, waardoor de velden zowel overdag als in de avonduren en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

Vaste uren bezet

 

Op de maandag staan diverse activiteiten ingepland. Een aantal banen zijn daardoor beperkt beschikbaar :

 

19.30 - 22.30

19.00 - 23.00

Husselen

Tennislessen

 

Sport maakt dorstig. Daarom is het goed te weten dat de TOP-kantine gedurende een groot deel van het jaar open is. In een gezellige sfeer kan men hier terecht voor het nuttigen van consumpties en het onderhouden van contacten met de andere sporters bij TOP

Klik hier voor de openingstijden van de kantine

laatste wijziging 23aug18

LJ Sport

Verplaatsen tennisnetten

 

Omdat er tijdens het korfbal veldseizoen vrijwel elke avond korfbaltrainingen op de velden zijn, dienen degenen die ‘s middags of ‘s avonds de tennisbanen gebruiken na afloop van het tennissen de tennisnetten aan de kant van het veld te plaatsen. Bij het verplaatsen van de netten kan men gebruik maken van de sledes (op wieltjes) die op het veld aanwezig zijn. De meeste mensen werken hier gelukkig goed aan mee. Helaas wordt nog wel eens vergeten de sledes weer onder het net vandaan te halen als het net aan de kant van het veld is geplaatst. Gevolg: het tennisnet gaat doorhangen en kan hierdoor defect raken. Dit kan een grote schadepost veroorzaken.

Een dringend verzoek aan iedereen:

Tennisnetten niet op sledes laten staan (Niet op het veld en niet langs de kant!)

Gelieve reclameborden vrijhouden 

Tennisnetten niet voor de doorgangen plaatsen

 

Teneinde de tennisactiviteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen is er een parkreglement opgesteld betreffende de tennisactiviteiten op het sportcomplex van de TOP.  Houdt u aan deze regels, schrijf eerlijk af en speel op de juiste schoenen, dan heeft iedereen het naar zijn/haar zin en houden we het sportcomplex in goede staat.

En nog even aandacht voor

 

Om iedereen ruimte te geven om te tennissen hebben we de basis regel ingesteld dat een Dubbel of Mix wedstrijd maximaal 45 minuten kan duren. De enkel-wedstrijden hebben een maximale tijdsduur van 30 minuten. Dit geldt als alle banen bezet zijn. Er dient te allen tijde op het speelbord aangegeven te worden wie er spelen middels de lidmaatschapskaarten of introducé passen. Ook dient te allen tijden de klok op de starttijd gezet te worden. Het kan namelijk best zo zijn dat als je begint, nog niet alle banen bezet zijn, maar deze kunnen tijdens je spel wel volledig bezet raken. Het is dan natuurlijk zaak dat degene die het langste speelt, als eerste ruimte maakt voor de volgende spelers. Het is echter niet zo, dat spelers verzocht kan worden om de baan te verlaten als er nog andere banen vrij zijn. Wij kennen binnen onze vereniging geen voorkeursbanen en niemand heeft na de maximale speeltijd van anderen het recht om een specifieke baan op te eisen als er nog andere banen vrij zijn. Zijn er banen onbespeelbaar door werkzaamheden, korfbal of anders, en zijn er verder geen vrije banen voor tennis, dan kan er uiteraard afgehangen worden na de geldende periodes als hiervoor omschreven. Als we deze regels met zijn allen aanhouden ontstaan er geen vervelende discussies op de baan.

Parkreglement