Schoolkorfbal

Plattegrond TOP complex

(klik voor vergroting)

 

Parkeren bij TOP?

Er zijn best veel parkeerplaatsen bij TOP, maar wij adviseren u lopend of op de fiets te komen en fiets of auto zoveel mogelijk te parkeren bij sporthal de Wasbeek. Zorg ook dat de fietsen in de rekken of op de afgezette parkeerplaatsen staan en niet op het pad van de ingang. Bij calamiteiten moet het complex bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Geen alcohol tijdens het Trias-TOP schoolkorfbaltoernooi

Volgens het alcoholbeleid van TOP wordt er tijdens activiteiten voor de jeugd, dus ook tijdens het Trias-TOP schoolkorfbaltoernooi, geen alcohol geschonken. Het is dan ook tijdens het schoolkorfbaltoernooi niet toegestaan alcohol te nuttigen op ons complex.

Wedstrijdronde tijden 2018

 

 

starttijd

ronde 1 8:30 uur
ronde 2 8:56 uur
ronde 3 9:22 uur
ronde 4 9:48 uur
ronde 5 10:14 uur
ronde 6 10:40 uur
ronde 7 11:06 uur
ronde 8 11:32 uur
ronde 9 11:58 uur
ronde 10 12:24 uur

 

 

Scheidsrechters info schoolkorfbal toernooi

Scheidsrechters voor het schoolkorfbal toernooi dienen o.a. rekening te houden met de volgende toernooi regels.

 

Algemeen

Haal voor de wedstrijden de wedstrijdkaartjes op in de
 bestuurskamer. Houdt hierop het aantal doelpunten bij. Schrijf
 na afloop van de wedstrijd de uitslag op het kaartje en breng het kaartje direct naar de bestuurskamer (of laat het brengen als je twee wedstrijden achter elkaar fluit, bijvoorbeeld door een van de coaches). Neem dus naast het wedstrijdfluitje ook een pen mee.  Wees sportief gekleed en zorg dat je op tijd aanwezig bent. Geef de bal na de wedstrijd aan de scheidsrechter van de volgende wedstrijd. 

 

Toernooiregels

 

Voor alle poules 1 t/m 9

 

 • Elke wedstrijd duurt 22 minuten. Start, midden en einde van de wedstrijd worden centraal aangegeven.
 • De aanvoerder/ster geeft aan het begin van de wedstrijd de scheidsrechter en de aanvoerder/ster van de tegenpartij een hand. Het eerst genoemde team mag kiezen in welk vak ze gaan aanvallen. Dit team krijgt ook de bal uit.
 • Het veld is alleen voor spelers/sters en leiders/sters die op dat moment hun wedstrijd spelen. Verzoek ouders/toeschouwers om achter de leunhekken te blijven.
 • Wisselen mag onbeperkt. Dit gebeurt alleen halverwege de wedstrijd of na toestemming van de scheidsrecht(st)er.
 • Een speler/ster mag de bal maximaal 10 seconde in bezit hebben. Na ongeveer 5 seconden geeft de scheidsrechter aan dat hij of zij haast moet maken met gooien.
 • Als er invallers nodig zijn dan moeten deze (tenzij het echt niet anders kan) altijd gehaald worden uit lagere teams of uit een team dat bestaat uit kinderen uit dezelfde klas.
 • Tijdens de wedstrijden dragen de kinderen geen ringen, oorbellen, horloges of kettinkjes. Dit kan gevaarlijk zijn voor andere spelers/sters.

 

Poules 1 t/m 4 (8-tegen-8 Korfbal)

 

 • Halverwege de wedstrijd wordt gewisseld van functie: het vak dat heeft verdedigd, gaat nu aanvallen en het vak dat heeft aangevallen gaat verdedigen. De kinderen blijven in hetzelfde vak staan! Het laatst genoemde team krijgt nu de bal uit.
 • In de poules 1 t/m 3 worden de vakken begrensd door rode lijnen. In poule 4 worden de vakken begrensd door vaste gele en de losse witte of gele lijnen.
 • Als een team te weinig jongens of meisjes heeft,
 dan mogen er meisjes als jongens spelen of omgekeerd. Deze spelers/sters krijgen tijdens de wedstrijden een lint of hesje om. Hesjes en linten zijn af te halen bij de wedstrijdorganisatie.

 

Poules 5 t/m 9 (4Korfbal)

 

 • Halverwege de wedstrijd is er een korte onderbreking van ongeveer 1 minuut (scheidsrechter/ster bepaalt de tijd) voor het wisselen van spelers/sters en het geven van instructies door de coaches. Het laatst genoemde team krijgt nu de bal uit.
 • Het veld wordt begrensd door de buitenste witten lijnen van de tennisvelden.
 • Verdedigd schieten is toegestaan. Indien de schietende spelers/sters na het schot zelf de bal afvangt, moet de bal eerst naar andere spelers/sters zijn gegooid (eerst overspelen) voor er weer mag worden geschoten.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Een meisje mag een jongen hinderen en omgekeerd. (NB de regel van de superspelers/sters bij 3 doelpunten verschil geldt niet omdat sommige teams weinig spelers hebben en het ook wel erg ingewikkeld wordt)

 

Toepassen spelregels

 

Waar moet je nu eigenlijk wel of juist niet voor fluiten? Het antwoord hierop is vrij lastig te
geven maar hieronder een poging om een
aantal punten toe te lichten. Zeker is dat het eigen inzicht van de scheidsrechter een grote rol speelt. Het spelniveau verschilt van poule tot poule en het naleven van alle spelregels is echt teveel gevraagd. Jullie hebben ook een belangrijke rol om samen met de (soms jonge) coaches alle wedstrijden in goede banen te leiden.

 

 • Pas zo mogelijk alleen spelhervattingen of strafworpen toe en geen vrije worpen. De vrije worp kost teveel tijd en zal hier tot weinig doelpunten leiden.
 • Korfbal wordt leuker als het sneller gaat. Daarom mag een speler/ster de bal maximaal 10 seconden in bezit hebben. Geef na ongeveer 5 seconden aan dat hij of zij haast moet maken met gooien. Probeer zoveel mogelijk met woorden, gebaren en aanwijzingen te voorkomen dat je voor deze regel fluit en stimuleer daarmee dat het spel zich snel verplaatst.
 • Wijs de kinderen erop dat ze niet mogen hinderen (armen naar beneden) bij een uitbal of spelhervatting, zodat het spel snel door kan. Laat wel doorspelen als ondanks het hinderen de bal aankomt. Geef geen vrije worpen als er in de aanval toch gehinderd wordt, laat in plaats daarvan de spelhervatting overnemen.
 • Het moet de kinderen duidelijk zijn dat lopen met de bal een overtreding is. Afhankelijk van het niveau kun je een enkel stapje toestaan. Let er op dat je dit niet te ver laat gaan.
 • Voor voetbal kun je natuurlijk gewoon voor fluiten. Het is ‘voetbal’ als de bal de knie, het onderbeen of de voet raakt. Als de bal een bovenbeen raakt is er niets aan de hand.
 • Duiken naar de bal mag niet en is risicovol op kunstgras. Hier geldt: Voorkom gevaar en fluit af als het te gevaarlijk wordt.
 • Vaak heeft een speler niet door dat hij/zij overal doorheen rent en daarbij een "gevaar" voor anderen kan zijn. Wijs zo'n speler erop dat er nog meer mensen meedoen en dat het vak/veld niet voor hem/haar alleen is. Wacht niet te lang met het ingrijpen bij herhaald ruw spel!
 • Alle kinderen snappen best wanneer een bal uit is of dat er sprake is van een overtreding op dit gebied. Hier dus consequent voor fluiten. Laat de bal duidelijk buiten de lijnen nemen en zorg ervoor dat niemand de nemer hindert.
 • Verdedigen is een basisregel van het korfbal die geldt in de poules 1 t/m 4. Een doelpoging is verdedigd wanneer een verdediger zich dichter bij de paal bevindt dan de aanvaller, de aanvaller aankijkt en één of twee handen duidelijk omhoog heeft en zich dicht genoeg bij de aanvaller bevindt om eventueel de schouder van de aanvaller te kunnen raken.
 • Let erop in poules 5 t/m 9 dat de bal na een schot dat wordt afgevangen door de speler/ster die schoot, eerste wordt overgespeeld. Dezelfde speler/ster mag dus niet twee keer achter elkaar schieten zonder dat is overgespeeld. Fluit ook hier consequent voor.
 • Aarzel niet om de bal op de stip te leggen. Wellicht geef je eerst een (voor iedereen duidelijke) waarschuwing maar daarna bij een herhaalde overtreding: strafworp!
 • Het verdedigen van iemand van de andere sekse levert in de poules 1 t/m 4 altijd een strafworp op. Daarom is het belangrijk dat de meisjes die als jongen spelen altijd duidelijk herkenbaar zijn door een hesje/lintje.
 • Voor de lagere poules gelden de bovenstaande spelregels veel minder streng. Hier moet je als scheidsrechter veel meer als spelleider optreden waardoor je minder hoeft te fluiten. Iedereen maakt namelijk dezelfde fouten dus als je overal voor moet fluiten dan is het einde zoek. Probeer wel consequent te blijven. Afhankelijk van het spelniveau van individuele spelers kun je meer of minder "streng" fluiten. Naast alle aanwijzingen zal duidelijk zijn dat de eigen inbreng van de scheidsrechters/sters het allerbelangrijkst is.

 

Wedstrijdrondes

 

 

starttijd

ronde 1 8:30 uur
ronde 2 8:56 uur
ronde 3 9:22 uur
ronde 4 9:48 uur
ronde 5 10:14 uur
ronde 6 10:40 uur
ronde 7 11:06 uur
ronde 8 11:32 uur
ronde 9 11:58 uur
ronde 10 12:24 uur

 

Meer info vind je in deze nieuwsbrief

Share

Historie

TOP organiseert al meer dan 35 jaar een schoolkorfbaltoernooi voor basisscholieren, hoofdzakelijk uit Sassenheim maar vaak doen ook teams van scholen uit Warmond, Voorhout en Lisse aan het toernooi mee. Het kennismaken met en uiteraard ook het promoten van de korfbalsport is altijd het doel geweest van dit toernooi. De deelnemers zijn kinderen van de basisscholen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar (groep 3 t/m 8). Voor de kinderen in groep 1 en 2 worden elk jaar aparte trainingen georganiseerd; onder grote belangstelling leren de kinderen spelenderwijs de basisbeginselen van de korfbalsport.

Begeleiding en werkwijze

TOP stelt prijs op goede begeleiding van haar jeugd; niet alleen binnen de eigen vereniging maar ook bij dit toernooi. In overleg met de scholen worden de teams samengesteld en daarna verschijnt op de website een programmaboekje met daarin de opstellingen, trainingstijden en coaches/leiders. Voor het toernooi krijgen de kinderen bij TOP tweemaal een korfbaltraining van “eigen” trainers en op de wedstrijddag worden ze ook weer door de TOP-coaches/leiders begeleid. Wij zijn van mening dat de docenten het druk genoeg hebben met de andere (buiten)schoolse activiteiten waardoor wij graag de gehele begeleiding van de teams verzorgen! Mede daarom hebben wij per school ook een contactpersoon aangesteld, veelal een ouder van een van onze leden, als aanspreekpunt voor de kinderen en ouders. Elk jaar zijn al met al ruim 100 TOP-leden actief bij de organisatie, training, begeleiding, wedstrijdleiding en kantinebezetting voor en tijdens het toernooi.

Populariteit

Met enige trots kunnen we zeggen dat dit evenement in de loop der jaren is uitgegroeid tot een bekend en goed georganiseerd toernooi met enthousiaste deelnemers, begeleiding en publiek. De laatste jaren hebben we bovendien met genoegen kunnen constateren dat het schoolkorfbaltoernooi ook aan populariteit heeft gewonnen bij ouders en leerkrachten. Met dit soort activiteiten hopen we te kunnen bijdragen aan een goede uitstraling en een positief imago van korfbalvereniging TOP.

Korfbaltraining voor kinderen van groep 1 en 2

Tijdens het schoolkorfbaltoernooi zijn er veel jonge kinderen die langs de lijn staan om hun oudere schoolgenootjes, broertjes of zusjes aan te moedigen. Voor deze en andere kinderen uit groep 1 en 2 zal er op 30 juni een “echte” training worden georganiseerd om 10.00 uur waarin op speelse wijze kennis wordt gemaakt met het korfballen. Kom vooral kijken en doe mee!

Live uitslagen en standen

 

        

 
 

wisselbeker

 

2018 de Kinderburg
2017 de Kinderburg
2016 de Springplank
2015 de Rank
2014 de Startbaan
2013 de Rank
2012 de Waaier
2011 de Startbaan
2010 de Startbaan
2009 de Rank
2008 de Kinderburg&de Startbaan
2007 de Rank
2006 de Startbaan
2005 de Startbaan
2004 het Bolwerk
2003 de Overplaats
2002 de Overplaats
2001 de Overplaats
2000 de Overplaats
1999 de Rank
1998 de Overplaats
1997 het Bolwerk
1996 de Kinderburg
1995 de Startbaan
1994 het Anker
1993 de Springplank
1992 de Kinderburg
1991 de Springplank
1990 Kompasschool
1989 het Bolwerk
1988 Kompasschool
1987 het Anker
1986 de Overplaats
1985 Kompasschool
1984 Op dreef

 

Trainingschema 2018 

Maandag 25 juni 17.00 - 18.00   Bolwerk 2 t/m 4
              Emmaüs 1
              Springplank  7 t/m 10
                 
      18.00 - 19.00   Bolwerk 1
              Springplank 1 t/m 6
                 
Dinsdag 26 juni 17.00 - 18.00   Klarinet 2 , 3
              Rank 3 t/m 6
              Startbaan 4 , 5
                 
      18.00 - 19.00   Klarinet 1
              Rank 1, 2
              Startbaan 1 t/m 3
                 
Woensdag 27 juni 17.00 - 18.00   Kinderburg 5 t/m 8
              Overplaats 3 t/m 6
                 
      18.00  - 19.00    Kinderburg 1 t/m 4
              Overplaats 1, 2
              Regenboog 1
               
Zaterdag 30 juni 10.00 - 11.00   Speciale training voor groepen 1, 2
               
Maandag  2 juli 17.00 - 18.00   Speciale training voor groepen 1,2
      18.00 - 19.00   Speciale training voor groepen 3 t/m 8
               
Woensdag 4 juli 18.00 - 19.00   Speciale training voor groepen 3 t/m 8