Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Algemene Leden Vergadering 2019

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV 2019). 

De ALV vindt plaats op maandag 14 oktober om 20.00 uur in de Peter Kales lounge.De definitieve agenda volgt uiterlijk 7 oktober en wordt gepubliceerd op de website. 

Share