Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Steunbetuiging

Maandag jl. bereikte ons het droeve bericht dat Jellie Ciggaar is overleden.

Na een heel lang ziekbed is haar verder lijden bespaard gebleven. Velen onder ons kennen Jellie natuurlijk als vrouw van Peter, moeder van Samantha en Tjalling en oma van Maud en Gijs. De ouderen onder ons zullen zich zeker herinneren dat Jellie vroeger zelf ook bij TOP heeft gekorfbald. Zij was ondanks haar ziekte en beperkingen vaak te zien op ons complex om Samantha, Tjalling en haar kleinkinderen aan te moedigen bij hun wedstrijden.

Wij willen Peter, Samantha en Erik, Tjalling en Monica ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

 

Het Bestuur TOP

 

 

 

 

Share