Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Update vervangen toplaag kunstgras veld 2

Na een lange periode van plannen maken, gesprekken voeren met belanghebbende partijen – zoals leveranciers, aannemers, de gemeente Teylingen, het KNKV, keuringsinstituten etc. – een aanbestedingstraject inclusief contractvorming en twee subsidietrajecten (zowel gemeentelijk als landelijk via de nieuwe BOSA-regeling) heeft het bestuur begin 2019 Nootenboom Sport opdracht gegeven om de renovatie van de toplaag van korfbalveld 2 (het hoofdveld) uit te voeren.

 

Intern is eind 2017 een traject opgestart om tot het vervangen van de toplaag te komen. Dit klinkt simpel, maar vanwege gewijzigde eisen vanuit het NOC-NSF en het KNKV – met name op het gebied van schokabsorptie en het vastzetten van de nieuwe kunstgrasmat middels een klemsysteem – is dit een langdurig en ingewikkeld traject geweest. Er is veelvuldig overlegd met de gemeente Teylingen, het KNKV en de leverancier(s). Onze huidige kunstgrasvelden hebben een ‘harde’ fundering, die hoofdzakelijk bestaat uit lava (verschillende fracties granulaat). Tegenwoordig worden veel nieuwe kunstgrasvelden aangelegd met een fundering van lava en rubber. Dit is voor onze renovatie niet mogelijk. Om aan de eisen qua schokabsorptie te voldoen, is het noodzakelijk tussen de lavafundering en de kunstgras toplaag een zogenaamd schokpad toe te passen. Dit is een schokdempende foamlaag met een dikte van circa 10 tot 12 mm. Het aanbrengen van deze tussenlaag is, net als het klemsysteem dat rondom het veld wordt toegepast, een vereiste om door de NOC-NSF keuring te komen. Zonder goedkeuring mogen er geen korfbalwedstrijden op het gerenoveerde kunstgrasveld worden gespeeld.

 

Planning uitvoering – start maandag 11 februari

Van Nootenboom Sport is deze week de laatste aangepaste planning ontvangen. Mits het weer de komende dagen niet tegen zit, wordt op maandag 11 februari aanstaande (week 7) met de werkzaamheden gestart. De aannemer verwacht de renovatie binnen vijf weken uit te voeren. Eén en ander is uiteraard wel onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

 

In de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal een klein gedeelte van het parkeerterrein voor De Korf worden afgezet voor de tijdelijke opslag van materialen. Hoewel de aannemer zorg zal dragen voor een zo veilig mogelijke uitvoering, doet het bestuur toch een dringend verzoek aan een ieder om de locatie waar door de aannemer wordt gewerkt (ook al wordt er op dat moment niet gewerkt) niet te betreden.

 

De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Peter Tiggelman en ondergetekende. Peter zal voor de aannemer Nootenboom Sport als (dagelijks) aanspreekpunt fungeren.

 

Informatiebijeenkomst TOP Tennis: woensdag 6 februari in de bovenkantine

Zoals in de recent verstuurde nieuwsbrief reeds aangekondigd, wordt er voor alle tennisleden aanstaande woensdagavond 6 februari om 20:00 uur in de bovenkantine een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond gaat het bestuur graag in gesprek met haar tennisleden, die zich zorgen maken over het tennissen bij TOP in het algemeen of die meer specifiek vragen hebben over het vervangen van de toplaag van het hoofdveld.

 

Namens het bestuur,

Patrice de Vos

 

 

 

 
Share