Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Uitgangspunten ondersteuning goede doelen

Wij krijgen als club jaarlijks vele verzoeken van niet-leden en organisaties om hen de mogelijkheid te bieden geld in te zamelen op ons complex of via de website.

Dit varieert van het verkopen van loten tot collectes en/of het ophangen van posters. Doorgaans geven wij aan dat we hier als club niet aan mee willen werken. We maken hierbij duidelijk onderscheid tussen acties van en door onze TOP-leden en vrijwilligers en acties die door externen worden georganiseerd.  We hebben als bestuur besloten dat we deze laatste groep in principe geen ruimte geven om acties te organiseren. TOP-leden en vrijwilligers kunnen zich bij het bestuur melden met de door hen geplande actie om geld op te halen voor hun goede doel. Het bestuur zal de actie beoordelen en besluiten om al dan niet ruimte te geven voor de opgegeven actie. We staan als bestuur open voor een beperkt aantal acties per jaar.  Dit beleid is al eerder gecommuniceerd. Maar de laatste tijd komen er toch weer regelmatig vragen of zien we posters hangen in ons complex.

Share