Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Plannen vervangen toplaag kunstgras veld 2

Zoals bij de meesten inmiddels wel bekend, is de toplaag van kunstgrasveld 2 (het hoofdveld) aan vervanging toe. 

De kunstgrasmat, die er sinds 2007 ligt, wordt gebruikt voor korfbal en tennis en is in vergevorderd stadium van slijtage. Ook laten de vlakheid ter plaatse van de aansluitingen met de betonnen tegels rondom en de waterdoorlatendheid te wensen over. Nooteboom Sport, de partij die al onze velden heeft aangelegd en tevens het jaarlijkse onderhoud uitvoert, heeft de staat van onze velden in 2017 beoordeeld en vervolgens geadviseerd om de toplaag van veld 2 te vervangen. Tevens adviseerde Nooteboom bij de renovatie de sporttechnische laag (= onderbouw/fundering) te laten beoordelen op schokabsorptie. Het is gebruikelijk de toplaag eens in de tien jaar te vervangen.

 

Intern is eind 2017 een traject opgestart om tot het vervangen van de toplaag te komen. Dit klinkt simpel, maar vanwege gewijzigde eisen vanuit het NOC-NSF en het KNKV – met name op het gebied van schokabsorptie – is dit een langdurig en ingewikkeld traject geweest. Er is veelvuldig overlegd met de gemeente Teylingen, het KNKV en de leverancier. Onze huidige kunstgrasvelden hebben een ‘harde’ fundering, die hoofdzakelijk bestaat uit lava (verschillende fracties granulaat). Tegenwoordig worden veel nieuwe kunstgrasvelden aangelegd met een fundering van lava en rubber. Dit is voor onze renovatie niet mogelijk. Om aan de eisen qua schokabsorptie te voldoen, is het noodzakelijk tussen de lavafundering en de kunstgras toplaag een zogenaamd schokpad toe te passen. Dit is een schokdempende foamlaag met een dikte van circa 10 tot 12 mm. Het aanbrengen van deze tussenlaag is een vereiste om door de NOC-NSF keuring te komen. Zonder goedkeuring mogen er geen korfbalwedstrijden op het gerenoveerde kunstgrasveld worden gespeeld.

 

Het was al snel duidelijk dat de noodzaak cq. verplichting van het aanbrengen van een schokabsorberende laag een negatief effect heeft op het stuitergedrag van de tennisballen. In het traject is er uitgebreid gekeken in hoeverre er nog mogelijkheden waren om voor zowel het korfbal als ook het tennis een optimale oplossing te vinden. Uit de vele gesprekken met de gemeente, de bond, de leverancier en de ervaringen van en bij clubs in de omgeving (met een vergelijkbare opbouw van het kunstgrasveld – dus gerenoveerde situatie met schokpad) hebben we uiteindelijk geconcludeerd dat tennissen in de nieuwe situatie praktisch niet meer mogelijk is. Het bestuur heeft dan ook alles afwegende haar akkoord gegeven op het voorstel om na de renovatie alleen nog korfbalbelijning op het veld aan te brengen.

 

Op het gerenoveerde hoofdveld worden witte belijningen voor twee velden aangebracht. Een ‘hoofdveld’ 40x20 m2 en een jeugdveld 20x12 m2. Zie bijgevoegde impressie (in concept). Rondom de velden wordt een rand met een contrasterende kleur kunstgras aangebracht. Er is bewust voor gekozen om de huidige veldafmetingen te behouden en het ‘hoofdveld’ dus niet te verkleinen. Dit in verband met de benodigde ruimte voor trainingen.

 

 

Het bestuur realiseert zich dat, ondanks dat kunstgrasveld 1 (met tennisbanen 1 t/m 4) formeel het voorkeursveld is voor tennis, veel tennissers teleurgesteld zullen zijn, dat er op veld 2 niet meer getennist kan worden. Helaas bieden de strenge eisen voor schokabsorptie ons geen andere optie. Met de TTC zal worden gekeken op welke wijze het tennis op de andere velden beter kan worden gefaciliteerd. Indien nodig en mogelijk staat bestuur open voor suggesties om veld 3 meer geschikt voor tennis te maken. Het bestuur wil op deze wijze de mogelijkheid om bij top te blijven tennissen blijven faciliteren.

 

Het aanbestedingstraject is momenteel in volle gang. We verwachten dit eind volgende maand af te ronden. Volgens de huidige planning wordt het veld in de komende zaalperiode, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer en van de weersomstandigheden, ergens in de periode januari en maart 2019 vervangen.

 

Namens het bestuur,

Patrice de Vos

 

 

 

Share