Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben bestuur en aanwezigen ingestemd met wijzigingen van het bestuur.

Allereerst aftredend bestuurslid Barbara Romsom, zij heeft zich herkiesbaar gesteld en aanwezigen hebben hiermee ingestemd. Peter Boeren en Anne van der Zaag hadden aangegeven hun plaatsen beschikbaar te stellen, zij zijn afgetreden.

Oude bekende Bert Wilbrink is aan de ALV voorgedragen als nieuw bestuurslid. Dit werd met applaus van de aanwezigen bekrachtigd.

Het voltallige bestuur van TOP bestaat per 30 sept 2018 dan ook uit de volgende personen:

Ruud Westerbeek

Bibi Terlouw-Nieuwenhuijsen

Barbara Romsom

Wim van Dommelen

Patrice de Vos

Bert Wilbrink

Share