Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Strakke sluitingstijden TOP-kantine

In overleg met de KantineCommissie (KC) heeft het bestuur besloten om strakke sluitingstijden te gaan hanteren. 

De achterliggende gedachte is meerledig. Behalve het voldoen aan wettelijke regels, constateren we helaas dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden voor de doordeweekse bardiensten en om de laatste KC-dienst op zaterdag in te vullen (van 20.00 tot sluit) en bovendien dat het voor ‘klanten’ - zowel gasten als TOP-ers - aan de bar lastig is om te gaan met een zekere mate van vrijheid. Waar de laatste ‘klanten’ vroeger hielpen met het opruimen en schoonmaken, staat de laatste man of vrouw er nu vaak alleen voor.

 

Laatste ronde

Een kwartier voor sluitingstijd gaat de bar dicht. Mocht(en) de vrijwilliger(s) achter de bar vergeten de 'laatste ronde' te roepen dan tóch is de laatste ronde geweest en gaat de bar dicht zodat de barman of -vrouw alvast kan beginnen met opruimen en schoonmaken.

 

Doordeweeks

Doordeweeks sluiten we om 23:00 uur de kantine. Degene(n) die de betreffende avond bardienst heeft/ hebben, sluit(en) zelf af. Wanneer je na de training, vergadering of tennissen nog een drankje wilt doen, zorg dan dat je deze voor 22:45 uur bestelt.

 

Veldcompetitie (conform jaarplanning KNKV 8 september t/m 27 oktober en van 20 april t/m 22 juni)

Tijdens de veldcompetitie is op zaterdag de laatste ronde om 22:45 uur afgelopen en sluiten we om 23:00 de kantine.

Wanneer alle thuiswedstrijden – doorgaans in de overgang van en naar veld/ zaal – veel eerder dan de standaard sluitingstijd zijn afgelopen, wordt een afwijkende sluitingstijd gepubliceerd.

 

Zaalcompetitie (conform jaarplanning KNKV 3 november t/m 13 april)

Tijdens de zaalcompetitie speelt TOP/ SolarCompleet 1 thuis om 19:30 (met uitzondering van de openingswedstrijd, de laatste ronden en playoffs). De laatste ronde is afgelopen om 23:45 en we sluiten de kantine om 0:00 uur (zowel de kantine beneden als de Peter Kales Lounge boven). Degenen die hierna nog door willen zakken, kunnen hun avond vervolgen in de plaatselijke horeca voordat daar de deur om 01:00 dichtgaat.

 

Voor aangekondigde feestavonden en activiteiten (waaronder playoffs) gelden de tijden die voor de specifieke avonden worden aangekondigd.

 

We vragen een ieder om bovenstaande mogelijk te maken. Bij problemen of vervelende ervaringen, maak deze bekend bij de KC en een bestuurslid.

Share