Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Algemene Leden Vergadering 2018

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV 2018). De ALV vindt plaats op vrijdag 28 september om 20.00 uur in de bovenkantine van ons clubgebouw.

De definitieve agenda volgt uiterlijk 14 september en wordt gepubliceerd op de website. 

Share