Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Van oud naar nieuw

vanoudnaarnieuw
Tot een aantal jaren geleden was het ongeschreven protocol: Nieuwjaarsreceptie bij TOP op 1 januari, alle bestuursleden in een rij, iedereen komt langs om de beste wensen over te brengen, de voorzitter houdt een speech, we toasten op een nieuw jaar en sluiten af met een buffet en een drankje.
Op zich niets mis mee. We hebben de laatste jaren een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd met als doel het trekken van een grotere groep TOPpers en tegelijkertijd het losser maken van het format. Toch zien we de bezoekersaantallen dalen en schort het veelal aan jonge aanwas van bezoek(st)ers van de nieuwjaarsreceptie.

Tijd voor verandering! Van oud naar nieuw! Dit jaar ruilen we de nieuwjaarsreceptie in en introduceren we de nieuwjaarsborrel op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. We nodigen onze leden van harte uit om op zaterdag 6 januari vanaf 16:00 uur in de bovenkantine met ons te toasten op het nieuwe jaar. Voor degene die nog moet spelen, coachen, rijden of om andere reden niet wil drinken: we zorgen ook voor 0.0% bubbels.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

15:30 - 16:15  inloop met drankje van het bestuur;
16:15 speech van onze voorzitter met aansluitend de toast;
17:15 - 18:00 buffet

 

Vanaf 18:00 zal de bovenkantine open gaan voor overig publiek en hopen we dat iedereen gezellig de wedstrijden van achtereenvolgens het tweede, eerste en zevende blijft kijken.


Namens het bestuur,

Wim

 
 
Share