Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Vrijwilligers en aannamebeleid

Korfbalvereniging TOP is voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals trainers, coaches, scheidsrechters, klokkers, jury leden, commissieleden, bar- en keukenmedewerkers, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Als je vrijwilliger wilt worden meld je dan aan bij onze vrijwilligerscoördinatoren of bij een van de desbetreffende commissies. Wel moet je kunnen voldoen aan de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

Gedragsregels voor vrijwilligers

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat ongewenste intimiteiten een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen tenslotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om ongewenste intimiteiten te voorkomen hoort hierbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Hier hebben we ook vertrouwenspersonen voor aangesteld.
Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om ongewenste intimiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van de aanname van nieuwe vrijwilligers.

Aanname beleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters wordt het volgende beleid gehanteerd:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek met leden van het bestuur, commissies of coördinatoren ;
  • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit wordt om de 3-5 jaar herhaald.

De komende tijd zijn wij druk bezig om voor iedereen een VOG verklaring aan te vragen. Binnenkort komt hier meer informatie over online. 

 

 

Share