Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Nieuwe taakverdeling bestuur vastgesteld

Nadat er een aantal wijzigingen in het bestuur heeft plaatsgevonden, is zoals tijdens de ALV aangegeven, ook gekeken naar de verdeling van de diverse bestuurstaken. Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, te weten: Ruud Westerbeek, Bibi Terlouw, Barbara Romsom, Wim van Dommelen, Peter Boeren, Anne van der Zaag en Patrice de Vos.

 

Ruud Westerbeek Dagelijks bestuur
Voorzitter (intern) Commercieel
  Kledingfonds
  Club van 100
  Tennis
   
Bibi Terlouw Vertegenwoordiging TOP Extern
Voorzitter (extern) Communicatie en PR (social media, website, pers)
  Vrijwilligers
   Vertrouwenspersonen
  Evenementen
   
Barbara Romsom Secretariaat (Algemeen aanspreekpunt)
Secretaris Ledenadministratie
  Organisatie ALV
  Wedstrijd- en breedtekorfbal (senioren met uitzondering van 1-2, Recreanten)
  Wedstrijdzaken (Secretariaten, veld- en zaalbezetting)
   
Wim van Dommelen Financiën
Penningmeester Archivering
  Arbitrage (Scheidsrechters, jury en schotklok)
  Beheer, onderhoud- en exploitatie complex en faciliteiten
  Nevenactiviteiten
   
Peter Boeren Topkorfbal (1, 2, A1, A2, Top Korfball College, Video en statistiek)
lid Scouting
  Medische commissie
  Supporters
   
Anne van der Zaag Jeugdkorfbal (TC-Jeugd, Kangoeroes, Sport en Onderwijs)
lid Jeugdactiviteiten (ACJ, TOPkamp)
  Beleidsplan, organisatie ontwikkeling
   
Patrice de Vos Ontwikkeling jeugd
lid Ontwikkeling complex

 

Share