Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Vrijwilligerscoördinator(en) bij TOP

Het bestuur is blij te melden dat we 3 vrijwilligers hebben gevonden die gezamenlijk de rol van vrijwilligerscoördinator op zich willen nemen. We merken de afgelopen jaren dat het werven en behouden van vrijwilligers een taak op zich is. Binnen een club waar zoveel gebeurt zijn overal vrijwilligers nodig. Trainers/ coaches/ veldonderhoud/leden van diverse commissies en bijvoorbeeld barmedewerkers. Joke Verbaan, Inge de Vroomen en Sandra van der Zaag nemen deze mooie taak op zich.

Zij gaan zich in overleg met het bestuur richten op 2 pijlers:

1. Meedenken en helpen met korte termijn problematiek. Zij gaan meedenken om ad hoc problemen op te lossen. Dit houdt in dat zij niet zelf vrijwilligers benaderen, maar desbetreffende commissies oplossingen aandragen. De commissies blijven zelf verantwoordelijk voor het benaderen van de nieuwe vrijwilligers, de coördinatoren ondersteunen hierbij.

2. Opzetten van een vrijwilligersbeleid. Op korte termijn starten zij met het uitwerken van een vrijwilligersbeleid en het opbouwen van een goede database met vrijwilligers. Zij presenteren zelf op welke manier ze dit gaan doen.

De afgelopen dagen hebben jullie de aankondiging op de TOPsite gezien over een vrijwilligersavond. Het bestuur is zich bewust van het feit dat er het afgelopen anderhalf jaar niets georganiseerd is voor onze vrijwilligers. Dit heeft geen specifieke aanleiding gehad en we zijn van mening dat dit ook niet meer mag gebeuren. We hebben op aanraden van de vrijwilligerscoördinatoren besloten om dit in het vervolg aan het begin van het seizoen te doen. Aangezien we dit jaar niet willen overslaan en het seizoen al in volle gang is hebben we gekozen voor 3 november.

Meer inhoudelijke informatie wordt via de website verspreid.

Share