Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Vertrouwens(contact)personen TOP/SolarCompleet

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Elke sportbond heeft een Vertrouwenscontactpersoon en zo’n 38% van de verenigingen heeft er een. (In de volksmond worden deze vaak vertrouwenspersoon genoemd i.p.v. vertrouwenscontactpersoon).

Op dit moment heeft TOP (nog) geen vertrouwenspersoon. Het KNKV en de NOC/NSF promoot wel dat er bij verenigingen vertrouwenspersonen worden aangesteld. Het bestuur van TOP/Solarcompleet heeft daarom besloten om deze functie te gaan invullen. Totdat onze vertrouwenspersonen zijn opgeleid kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersonen binnen het KNKV. T.z.t. worden de gegevens van onze opgeleide vertrouwenspersonen gepubliceerd op de website.

 

De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn:

  • Anne Hindriks
  • Marian Blaset


Je kunt per e-mail contact met hen opnemen. Je informatie wordt enkel door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld. Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met Marian Blaset, 06-13327465 of Anne Hindriks, 06-41680967. Bij geen gehoor graag voicemail inspreken, dan zal zo spoedig mogelijk teruggebeld worden. Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slechtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.

Share