Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Uitgangspunten ondersteuning goede doelen

bestuur

Wij krijgen als club jaarlijks vele verzoeken van niet-leden en organisaties om hen de mogelijkheid te bieden geld in te zamelen op ons complex of via de website.

Plannen vervangen toplaag kunstgras veld 2

bestuur

Zoals bij de meesten inmiddels wel bekend, is de toplaag van kunstgrasveld 2 (het hoofdveld) aan vervanging toe. 

Taakverdeling bestuur m.i.v. oktober 2018

Bestuur

Na de wijzigingen van het bestuur zijn de volgende rolverdelingen vastgesteld:

Wijzigingen in het bestuur

Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben bestuur en aanwezigen ingestemd met wijzigingen van het bestuur.

Verkoop alcohol op zaterdagen

In verband met wet- en regelgeving die al een tijd geleden is gewijzigd en de hoeveelheid vragen die wij krijgen, het volgende.

Algemene Leden Vergadering 2018 : stukken ter voorbereiding

alv

Stukken van de ALV worden vanaf heden niet zo maar toegezonden.