Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Algemene Leden Vergadering 2019

alv 2019

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV 2019). 

Wanneer is bekend wanneer we spelen?

Bovenstaande vraag hoor ik regelmatig. 

Steunbetuiging

Maandag jl. bereikte ons het droeve bericht dat Jellie Ciggaar is overleden.

Renovatie speel/oefenveldje

De komende weken gaat de bestaande speeltuin op de schop.

Verlenging Sponsorovereenkomst L.J. Sport/Erima

Afgelopen maand zijn de Commerciële commissie en L.J. Sport/Erima overeengekomen de bestaande sponsorovereenkomst te verlengen met nog eens vier jaar.

Nieuwe TOP/Erima sportkleding nu bij L.J. Sport

Sinds een aantal weken is de nieuwe Erima kledinglijn welke we voor TOP/Solarcompleet gekozen hebben, beschikbaar bij L.J. Sport.