Club nieuws

Frits

Hoewel ik mijzelf heb voorgenomen één verslag in de drie jaar te schrijven merk ik dat ik daar nu reeds vanaf moet wijken. Voor mijn eerste verslag heb ik namelijk drie jaar uitgetrokken. Maar nu is er voor mij toch een hoger doel, wat mij noodzaakt toch maar weer mijn, soms wat merkwaardige, hersenspinselen met u te delen.

 

Het bijzondere is nu dat dit misschien geplaatst zal worden tijdens mijn vakantie, maar dit is afhankelijk van de datum van de play-offs en de uitkomst van deze wedstrijd.

 

Maar gelukkig is de inhoud dit keer niet afhankelijk van de uitslagen van de play-offs. Dus kan ik nu reeds mijn gang gaan.

 

Het is mogelijk dat tijdens mijn vakantie het korfbalseizoen voor de selectie van TOP er reeds op zit en zij zich op kunnen maken voor een welverdiende vakantie, zodat zij zich hopelijk kunnen richten op een nieuw korfbalseizoen. Helaas zal dit dan moeten gebeuren zonder Frits Haan, die een 'sabbatical' voor komend seizoen heeft genomen.

 

Het wordt een jaar, waarin hij tijd voor zichzelf en zijn familie vrij wil maken om vervolgens te besluiten, of hij hierna verder wil gaan bij TOP. Uiteraard zal hij in dit jaar contact blijven houden met de mensen van TOP om een eventuele en hopelijke terugkeer te vergemakkelijken.

 

Frits is voor mij de reden, dat ik bij TOP belandde. Hij was toen zelf al een paar maanden als rechterhand van Jan aan de slag. Het was voor mij niet moeilijk om te zien, dat Frits zich hier als een vis in het water voelde. Verschillende supporters sloegen Frits na afloop van de wedstrijd op de schouder, als waren zij Jan Boskamp 'himself'. Frits was al volledig ingeburgerd.

 

Inmiddels ken ik Frits alweer geruime tijd en werden zijn goede eigenschappen mij al snel duidelijk.

Hij beschikt over een enorme mensenkennis, die terugkomt in de wijze, hoe hij met mensen omgaat. Hij ziet als geen ander, wanneer iemand een arm om de schouder nodig heeft, wanneer je iemand met rust moet laten enz.

 

Hij laat de spelers graag meedenken over de tactiek, maar verwacht uiteraard wel, dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

Na een succesvol seizoen bij KVA in Amstelveen, waarin ik hem leerde kennen, had hij een overzicht gemaakt met een persoonlijk woord voor iedereen uit de selectie. Hieruit werd duidelijk, hoe duidelijk het beeld was, wat hij van iedere speler had, maar ook hoe hij dit op positieve wijze kon verwoorden. Hij was één van de weinigen, die met een duidelijk beeld bij de club binnen kwam en dit ook binnen de selectie  uitdroeg.

 

Enkele jaren geleden mocht ik samen met Frits de A1 coachen. Dit hield uiteraard in, dat ik naast Frits stond, en innemend knikte bij een uitleg van Frits. Af en toe riep ik als aanwijzing: "wat hij zegt" en keek dan naar Frits.

Maar in dat ene seizoen heb ik enorm veel geleerd op ieder vlak, zijn analyses, het actief betrekken van de spelers in de speelwijze, het steeds opnieuw uitdagen, een gezonde dosis humor op het juiste moment, het belangrijk laten voelen van de spelers zelf door hen meer verantwoordelijkheid te geven en de reeds eerder geroemde mensenkennis. Er was weinig tot niets, wat hem ontging.

Dit alles zal ook voortkomen uit zijn jarenlange ervaring als gymleraar (waarschijnlijk noemt men dat nu 'Docent Lichamelijke Opvoeding', maar ik zat net na de laatste wereldoorlog op school en neem aan dat sommige functies inmiddels een andere functiebenaming hebben. Voorts is Frits al ruim 35 jaar korfbaltrainer, waar zijn enorme passie voor de sport uit blijkt.

 

Toen wij ons na een moeilijk seizoen met de A1 in de laatste wedstrijd handhaafden in de zaal kon Frits er helaas niet bij zijn. Toen ik hem daarna in de Blauw/Wit-hal tegemoet liep was een enorme knuffel mijn beloning. Frits vertelde hoe blij hij was met deze handhaving, niet uit eigen belang, maar voor de kinderen. Want om anderen op een positieve en motiverende wijze beter te maken in een sport is Frits' grote drijfveer.

 

Toen hij enkele jaren succesvol trainer was bij SDO liet men Frits een keer invallen in SDO4, terwijl de hal reeds goedgevuld was. Bij het eerste balcontact tekende Frits reeds zijn eerste treffer aan. Een orkaan van geluid vulde de hal, waarbij Frits op de railing van de tribune het feest meevierde. Zelfs bij de wedstrijden van het vlaggenschip, waar het toch flink kon spoken, was deze orkaan van geluid maar zelden te horen. Ook hieruit bleek de enorme waardering voor Frits vanuit de club. Of zoals een speler uit hun eerste team laatst tegen me zei: "Frits is de beste trainer, die ik ooit heb gehad...of ooit nog zal krijgen."

Nog steeds komen de spelers van SDO af en toe bij TOP kijken. Ze zijn hun oud-trainer nooit vergeten.

 

Na afloop van het laatste EK stond ik met Frits te praten over de laatste paar dagen. Ik was benieuwd, hoe een EK door de spelers en staf van TOP werd beleefd.

Hij vertelde hoe hij samen met diverse leden van de staf tot diep in de nacht over korfbal zat te praten. Uiteraard ging het niet alleen over korfbal, maar zullen er meerdere onderwerpen de revue zijn gepasseerd. Ook hier blijkt zijn nimmer aflatende honger naar uitbreiding van zijn kennis of verbreding van zijn horizon uit.

 

Maar nu is het even klaar. Al ruim 35 jaar heeft Frits naast een volledige baan een functie als trainer/coach vervuld. Nu doet Frits dan toch even een stapje terug. Altijd is hij maar door gegaan, wat er ook in zijn privéleven gebeurde. Nu is de tank dan eindelijk leeg en gaat Frits eens genieten van andere zaken. Hoe hij er hierna over denkt, dat weet nog niemand (ook Frits niet).

 

Uiteraard ben ik wel benieuwd, wat de spelers hier eigenlijk van vinden. Ik laat mijn licht hier dus maar eens bij de spelers op schijnen.

 

Hun antwoord bevestigt mijn vermoeden. Zij hadden allemaal gehoopt dat Frits door zou gaan en hebben dit vervangen door de hoop dat Frits na zijn 'sabbatical' terug zal keren bij TOP.

 

Als ik wil weten wat gemist zal worden tijdens zijn afwezigheid is het antwoord eigenlijk weinig verrassend. Naast zijn analytisch vermogen en mensenkennis is hij een enorme toevoeging aan het team op ieder vlak, wat enorm op prijs wordt gesteld en zeker zal worden gemist.

 

Uiteindelijk ga ik ook nog naar de laatste persoon, wiens mening uiteraard ook heel veelzeggend is. Hij praat met Frits als de anderen al weg zijn, bespreekt de wedstrijden, de vakindeling enz. Samen proberen zij het team zo goed mogelijk te coachen en de juiste keuzen te maken. Diverse keren hebben zij zelfs de kamer met elkaar gedeeld. Jan maakt duidelijk wat hem zo'n goede coach maakt. Waar ik pagina's vol klieder over Frits is Jan klaar met twee woorden: "fantastische vent". En eigenlijk dekt dat wel de lading. Volledigheidshalve vult hij het nog wel wat aan.

"Vanaf het eerste moment is de samenwerking heel natuurlijk verlopen. Frits kan altijd geweldig en duidelijk alle kanten van een keuze of wijziging belichten."

Ook hieruit blijkt volgens mij dat Frits altijd met het 'spelletje' bezig is. Achter ieder antwoord of uiteenzetting is al vaak en lang nagedacht. Hij is er waarschijnlijk ook nooit echt klaar mee.

Het kan altijd beter.

 

Maar nu, na 2 Nederlandse titels en 3 Europese titels, maakt Frits even pas op de plaats.

Laten we hopen dat zijn volgende passen toch weer bij TOP zullen zijn.

 

Frits, ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg:

"Bedankt voor alles wat je hebt gedaan, je bent een ware TOPPER."

 

KK

 

 

Share