Club nieuws

Reminder korfbalcontributies

Bij degenen die een incassomachtiging hebben afgegeven zal de korfbal contributie eind oktober automatisch worden afgeschreven.

Share