Vacaturebank

Vacature bank

Naast een sport- is TOP een vrijwilligers organisatie. In een grote organisatie zoals TOP is komen regelmatig interessante posities vrij voor verschillende disciplines. Commissie voorzitters, korfbaltechnische functies, commercie, bestuur, organisatorische commissies (de regelneven) en techniek. Voor de jongeren een interessante manier om de CV aan te vullen. Uiteraard zoeken we daarnaast ook mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd "vele handen maken licht werk" is. Dus een bardienst, of helpen bij jeugd activiteiten, feesten organiseren etc. Het kan allemaal. Help daarom een handje mee, laat weten wat je wilt, en uiteraard ook wat je kan. Stuur een berichtje naar de betreffende commissie voorzitter.

Er wordt dan contact opgenomen om samen te bepalen welke belangrijke rol je bij onze vereniging kan uitvoeren.

vacature: TOP-PR scheidsrechters

De commissie arbitrage zoekt een PR functionaris scheidsrechters
 
Werkzaamheden:
iemand die scheidsrechtersstukjes voor website maakt en overzicht gefloten wedstrijden bijhoudt en TOP KNKV scheidsrechters attendeert op wedstrijden te fluiten in de buurt.
 
Tijdsbesteding:
1 uur per 2 weken

 

vacature: Coördinator Velden

De TC breedte-wedstrijdsport zoekt een veldcoördinator
Werkzaamheden:
Schema in excel bijhouden -excel bijhouden en wedstrijden verwerken in excel en schema up to dat houden voor website en bij TOP.
Tijdsbesteding:
1 uur per maand

 

vacature: Coordinator en leden Beachveld werkgroep

De TC breedte-wedstrijdsport zoekt een beachveld coördinator of leden beachveld werkgroep
TC breedte-wedstrijdsport

Werkzaamheden:
Afgelopen jaar bij thuiswedstrijden van TOP 1 clinics voor de jeugd georganiseerd. Tijdsinvestering 1/2 uur per maand gedurende deze maanden. In de zomer voor de senioren en junioren beachvolleybal op woensdag.
 
Tijdsbesteding:
1 uur per maand

 

vacature: Coördinator Jeugd scheidsrechters opleiding

De commissie arbitrage zoekt een coordinator jeugdscheidsrechters opleiding
Werkzaamheden:
Apps sturen en indeling maken. Formulieren verzamelen van de cursisten. Cursisten indelen met begeleiders. Contact met KNKV indien leden KNKV bondsdiploma willen halen.
Kan vanuit huis.
 
Tijdsbesteding:
Tijdens een opleiding gemiddeld 1 uur per week (veld + zaal)

 

vacature: Organisator Spelregelavond

De commissie arbitrage zoekt een spelregelavond organisator 1 a 2 keer per jaar
 
Werkzaamheden:
Aankondiging maken en mensen uitnodigen. Kantine reserveren.  Aanwezig zijn bij de avond. Docent regelen.
 
Tijdsbesteding:
3 uur per jaar

 

vacature: Coordinator Spelregelbewijzen

De commissie arbitrage zoekt een spelregelbewijscoördinator
 
Werkzaamheden:
In de gaten houden of leden spelregelbewijs halen. Apps sturen met de stand van zaken naar degene die het nog niet gehaald hebben.
 
Tijdsbesteding:
1 uur per twee maanden.

 

vacature: Scheidsrechtersraanwijzer

De commissie arbitrage zoekt een scheidsrechtersraanwijzer
 
Werkzaamheden:
Per week zorgen dat elk team bemand is met een scheidsrechter.Veel app verkeer met scheidsrechters.
 
Tijdsbesteding:
2 uur per week, 3 keer in seizoen 4 uur per week.

 

vacature: Buddy's voor ouders van nieuwe leden

Werkzaamheden:
Begin van het seizoen, zaterdagen en trainingsavonden
 
Tijdsbesteding:
Begin van het seizoen, zaterdagen en trainingsavonden

 

vacature: Wedstrijdsecretaris A en B jeugd voor seizoen 2019-2020

Werkzaamheden:
We zoeken iemand die het leuk vindt om te zorgen dat de A en B teams en wedstrijdadministratie elke zaterdag compleet zijn. Samen met een groep vrijwilligers voor de andere teams zorg je wekelijks voor verwerking van afzeggingen, spelersverdeling etc. in nauwe samenwerking met de TC-Jeugd.
 
Tijdsbesteding:
gemiddeld 1 uur per week
 

 

vacature: 2 Barroostermakers

De kantine commissie zoekt een barroostermaker voor zaterdagen (iemand voor veld en iemand voor zaal)
 
Werkzaamheden:
Barrooster kunnen maken voor alleen veld of alleen zaal. Het gaat niet om mensen die goed zijn met Excel, maar om mensen die goed zijn in relatiebeheer, dus de vrijwilligers terugmailen en contact houden, weten wie wanneer kan etc. Taak die veel tijd kost.
 
Tijdsbesteding:
Bij het maken van het rooster 5 avonden en tussendoor (bij afzeggen) ook coördinatie.
(2x rooster veld/ 2x rooster zaal)
 

 

vacature: Coördinator bar (KC’er)

De kantine commissie zoekt een bar coördinator (KC’er)
 
Werkzaamheden:
Bardienst coördineren op zaterdag. Van 8.00 -12 uur, 12-16 uur, 16-20 uur of 20 uur - sluiten. (Keuze kun je aangeven.)
 
Tijdsbesteding:
Hoe meer mensen hoe minder frequent, maar nu ca. 8 x per seizoen.
 

 

vacature: Barmedewerkers

De kantine commissie zoekt barmedewerkers

 

Werkzaamheden

Doordeweekse dagen
Voor de doordeweekse dagen van 19.30-23.00 eventueel kunnen het ook gedeelde diensten zijn.

Tijdsbesteding:

Je kunt zelf frequentie aangeven

 

Zaterdag

Voor de zaterdagen, vooral de middagen diensten, 12.00 -15.00 en 15.00 -18.00.

Tijdsbesteding:

Je kunt zelf frequentie aangeven

vacature: Keuken medewerkers

De kantine commissie zoekt keuken medewerkers zaterdag
 
Werkzaamheden:
Voor de zaterdag 12.00 -15.00 en 15.00 -18.00. (Frituur en Tosti’s)
 
Tijdsbesteding:
Je kunt zelf frequentie aangeven
 

 

vacature: Veldwachten

Werkzaamheden:
Zorg voor sleutel materiaal hok, nadenken over welk materiaal op de velden moet staan en trainers daarbij helpen/begeleiden.
 
Tijdsbesteding:
Tijdens veldseizoen op zaterdag een van de 3 shifts
(8.00 – 11-30, 11.30 – 15.00 15.00 – 18.30)
Je kunt zelf frequentie aangeven
 

 

vacature: Schoonmakers

Werkzaamheden:
Schoonmaak van de kantine/kleedkamers/keuken/kantine boven/bestuurskamer
 
Tijdsbesteding:
Iedere maandagochtend wordt er schoongemaakt! Eigen frequentie aan te geven.
 

 

vacature: Commissieleden TC Topsport

De TC Topsport zoekt commissieleden Werkzaamheden:


Affiniteit met TOP Sport
Ondersteuning TOP Korfball College
coördinatie A1/A2 op technisch en algemeen organisatorisch vlak
Meedenken over Topsportbeleid 2025

 

Tijdsbesteding:
1 avond in de week