Organisatie TOP

Organisatie TOP

De TOP organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Er zijn formele commissies en informele werkgroepjes die zorg dragen voor beheer en uitvoering van het complex, alle sporten en de overige activiteiten. Kenmerkend is een informele sfeer met weinig hiërarchie. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, te weten: Ruud Westerbeek, Bibi Terlouw, Barbara Romsom, Wim van Dommelen, Peter Boeren, Anne van der Zaag en Patrice de Vos. Onderstaand overzicht geeft de rolverdeling binnen het bestuur weer.

 

 

Bestuur TOP/SolarCompleet

 

Ruud Westerbeek Dagelijks bestuur
Voorzitter (intern) Commercieel
  Kledingfonds
  Club van 100
  Tennis
   
Bibi Terlouw Vertegenwoordiging TOP Extern
Voorzitter (extern) Communicatie en PR (social media, website, pers)
  Vrijwilligers
   Vertrouwenspersonen
  Evenementen
   
Barbara Romsom Secretariaat (Algemeen aanspreekpunt)
Secretaris Ledenadministratie
  Organisatie ALV
  Wedstrijd- en breedtekorfbal (senioren met uitzondering van 1-2, Recreanten)
  Wedstrijdzaken (Secretariaten, veld- en zaalbezetting)
   
Wim van Dommelen Financiën
Penningmeester Archivering
  Arbitrage (Scheidsrechters, jury en schotklok)
  Beheer, onderhoud- en exploitatie complex en faciliteiten
  Nevenactiviteiten
   
Peter Boeren Topkorfbal (1, 2, A1, A2, Top Korfball College, Video en statistiek)
lid Scouting
  Medische commissie
  Supporters
   
Anne van der Zaag Jeugdkorfbal (TC-Jeugd, Kangoeroes, Sport en Onderwijs)
lid Jeugdactiviteiten (ACJ, TOPkamp)
  Beleidsplan, organisatie ontwikkeling
   
Patrice de Vos Ontwikkeling jeugd
lid Ontwikkeling complex