Blog bestuur

Op voorhand duidelijkheid: zaterdag geen binnenprogramma voor TOP/LITTA

Als TOP/LITTA lezen we ook berichten over de mogelijke versoepelingen voor binnensport vanaf zaterdag 15 januari. Omdat we pas vrijdagavond horen of, en zo ja, onder welke voorwaarden er weer het een en ander binnen mag, hebben we op voorhand besloten om ons aanstaande zaterdag 15 januari te beperken tot het buitenprogramma zoals dat ook op de website staat. Veelal worden een of enkele dagen na de persconferentie de protocollen van NOC*NSF bijgewerkt. Zodra er duidelijk is wat er mag, welke voorwaarden gelden en hoe we daaraan kunnen voldoen, publiceren we dit op de website. 

Een veilig sportklimaat – Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bij TOP/LITTA vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Onderdeel van ons beleid rondom een veilig sport klimaat is dat we voor trainers, begeleiders en vrijwilligers die met jeugd werken eens in de zoveel jaar een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen. We zullen de komende weken de VOG aanvragen rondsturen, met het verzoek dit per direct/zo spoedig mogelijk in orde te maken. Het scheelt onze vrijwilligers veel tijd, als ze er niet meerdere keren achteraan hoeven!

Lees meer...

Gelukkig en Gezond 2022

Ook dit is 2G om maar met de deur in huis te vallen! Helaas kan het bestuur jullie geen Nieuwjaarsreceptie aanbieden, vandaar via deze weg de Nieuwjaarswensen.  

Bij een "nieuwjaarsspeech" hoort ook een terugblik over het oude jaar. Wat kan ik daar over vertellen zonder te veel in herhaling te vallen en oppassen dat ik niet heel somber word. Laat ik daarom proberen zoveel mogelijk de leuke dingen eruit te halen, de gebeurtenissen die het korfballen en het verenigingsleven zo leuk maken en ik ga proberen na deze ene keer het woord Corona of Covid 19 niet meer te noemen!

Lees meer...

Gevolgen maatregelen persconferentie 18 dec

De persconferentie van 18 december 2021 was helder: Nederland gaat in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown. Alle horeca, dus ook onze kantines, zijn gesloten. Alle binnensportlocaties, dus ook de Wasbeek en De Korf, zijn dicht. Buitensportlocaties, dus onze kunstgrasvelden, mogen ook niet langer open dan tot 17.00 uur.

Lees meer...

Let op: 1,5 meter en mondkapje van toepassing

Sinds zondag 28 november zijn er aanvullende Corona-maatregelen van kracht. We merken dat nog niet iedereen zich daarvan bewust is. Zowel in de kantine, sporthal en kleedkamers houden de nieuwe regels in dat:

Lees meer...

Vanaf zondagavond beperkingen voor korfbal en tennis

Uit de persconferentie op vrijdag 26 november van het kabinet volgt dat er vanaf zondag 28 november tot 19 december niet meer na 17.00 uur getennist en gekorfbald mag worden, uitgezonderd TOP/LITTA 1 en 2.  Voor zaterdag 27 november houdt dat in dat er nog gespeeld wordt. Ook de Sinterklaas poppenkastvoorstelling op zondag 28 november gaat door. Als er meer duidelijkheid is, zullen we nader op de website publiceren, bijvoorbeeld over de zaterdagen 4, 11 en 18 december.

Corona: geen publiek meer toegestaan

De persconferentie van 13 november betekent dat er in elk geval ook op de zaterdagen 20 en 27 november geen publiek is toegestaan. Op vrijdag 3 december volgt een nieuwe persconferentie. Wat betekent dit voor TOP/LITTA?

Lees meer...

Corona toegangsbewijs: verantwoordelijkheid (ouders jeugd-)teams en trainers

Na de ervaring van afgelopen zaterdag 6 november 2021 willen we op de zaterdagen doorgaan met het scannen van het Corona toegangsbewijs (CTB) en checken van de identificatie van iedereen die de Wasbeek of De Korf (incl. kantines en kleedkamers) in wil vanaf 18 jaar en ouder (vanaf 13 jaar tijdens thuiswedstrijden van TOP/LITTA 1 en 2). De aanpassing van 13 naar 18 jaar is een wijziging t.o.v. de oorspronkelijke publicatie, omdat de regels op dit punt voor horeca bij sportaccomodaties blijken te zijn aangepast.

Lees meer...

Wat heb je gemist bij de Algemene Leden Vergadering?

Op 25 oktober 2021 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De opkomst was een van de hoogste sinds jaren.  Allereerst werd er terug gekeken op het afgelopen seizoen, mede aan de hand van een zeer lezenswaardig jaarverslag en de financiële resultaten.

Lees meer...

Nieuwe leden van verdienste

Tijdens de ALV van maandag 25 oktober j.l. zijn er 5 leden voorgedragen en benoemd als lid van verdienste. 

Lees meer...

Corona persconferentie 2 november; de regels en zaterdag 6 november

De besluitvorming over de definitieve maatregelen met betrekking tot het coronatoegangsbewijs heeft niet geleid tot grote wijzigingen voor de binnensport. Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november 2021 verplicht. Dit zullen we als TOP/LITTA dan ook moeten uitvoeren. NOC*NSF en KNKV helpen ons hierbij met een protocol, berichtgeving en vragen en antwoorden. 

Lees meer...

Corona persconferentie 2 november; nog even afwachten

Net als ongetwijfeld velen, heeft ook het bestuur de persconferentie van afgelopen dinsdag gevolgd. De voorgenomen maatregel om het coronatoegangsbewijs vanaf 6 november (ook) te verplichten voor:

Lees meer...

Alleen toegang met QR

Zaterdag speelt de selectie de eerste oefenwedstrijden in de zaal. 27 november staat de eerste thuiswedstrijd gepland. De komende weken wil het bestuur gebruiken om te bekijken wat werkt en niet. Op dit moment is publiek bij topsport wedstrijden alleen welkom met een coronatoegangsbewijs. De (reserve) KL geldt als topsport.

Lees meer...

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 25 oktober 2021

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters , ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 25 oktober om 20.00 uur.

Lees meer...