Blog bestuur

Kort verslag Algemene Leden Vergadering

Op 7 november 2022 was de algemene ledenvergadering (ALV). Ongeveer 22 leden waren aanwezig bij de ALV. 

Allereerst keken we terug op het afgelopen seizoen, mede aan de hand van een zeer lezenswaardig jaarverslag en de financiële resultaten. 

Ook seizoen 2021-2022 is zeker niet vrij van corona verlopen. De eerste helft veld kon worden gespeeld. Op het moment dat we de zaal in zouden gaan eind november, werden de competities wederom stilgezet, met uitzondering van de Korfbal League en de Reserve Korfbal League. Die mochten wel hun competitie gaan spelen, zonder publiek.

Een competitie die voor TOP 1 anders is verlopen dan voorzien. Geplaagd door blessures en op beslissende momenten ontbrak het ons aan een beetje geluk, wisseling van trainers gedurende het seizoen, heeft allemaal niet meegeholpen. Met als uiteindelijk resultaat degradatie uit de Korfbal League. Na 11 mooie en succesvolle seizoenen bijna niet voor te stellen, maar het gebeurde toch.

Lees meer...

Samenstelling Bestuur gewijzigd

De afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met de verkiezing van Eric de Vos als nieuwe voorzitter van TOP, nadat Ruud Westerbeek had aangegeven niet meer herkiesbaar zou zijn.

Eric is zeker geen onbekende bij TOP. De afgelopen jaren was Eric iets minder zichtbaar, maar als neutrale scheidsrechter nog wekelijks onderweg namens de club. Eric was de periode daarvoor zeer actief en eerder ook al jaren voorzitter geweest van TOP. De ALV heeft hem in het verleden daarvoor ook beloond met het ere-voorzitterschap. Eric heeft momenteel weer wat meer tijd en wil deze tijd graag aan TOP besteden.

Ook Manon Zuurmond is door de ALV benoemd als bestuurslid. Manon heeft vroeger bij TOP gekorfbald en in diverse commissies gezeten. O.a. verhuizing naar het zuiden van het land was de reden dat zij afgelopen jaren minder aanwezig was. Inmiddels woont Manon weer in Sassenheim en het lijkt haar leuk en leerzaam om het bestuur te komen versterken.

 

Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering 7 november

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 november om 20.00 uur in de Peter Kaleslounge (bovenkantine) van ons clubgebouw. 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

Lees meer...

Zuinig met energie en water

Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar voor sportclubs en dus ook voor onze eigen vereniging stijgen de energie rekeningen. Wij willen graag dat jullie gebruik kunnen blijven maken van de kleedruimtes en ook de douches.

Wij vragen daarom aan iedereen om zuinig om te gaan met water en zo kort mogelijk te douchen. 

Dit geldt uiteraard ook als je gebruik maakt van de kleedkamers en douches in De Korf en de Wasbeek, maar ook als je op bezoek gaat bij andere verenigingen. 

We moeten het probleem van energieschaarste met zijn allen aanpakken, we vertrouwen op jullie medewerking.

Bij voorbaat dank,

Ruud Westerbeek

Voorzitter.

7 november 22 Algemene Ledenvergadering

Ter kennisgeving.

De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier weken, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. De agenda en de op de vergadering te bespreken stukken worden ten minste één week van tevoren gepubliceerd en/of ter inzage verstrekt.

Seizoen 2022-2023 begonnen

Al enige weken gonst het weer van activiteiten op het TOP/IAA fresh complex. Trainingen en oefenwedstrijden volop. Voorbereidingen van de commissies, vergaderingen, besprekingen, alles draait gelukkig weer als vanouds, alsof er niets gebeurd is.

Lees meer...

TOP gaat sponsorovereenkomst aan met IAA fresh

Met ingang van het nieuwe seizoen 2022-2023 gaan TOP en IAA fresh een sponsorovereenkomst aan.

Dit houdt in dat we vanaf 1 juli 2022 TOP/IAA fresh heten en de ALV dit in de eerstvolgende ledenvergadering kan bekrachtigen. 

International Airfreight Associates B.V. is een onafhankelijk expeditie bedrijf met de hoofdvestiging in Hoofddorp, maar ook o.a. vestigingen in Rotterdam en Frankfurt. Het is vooral gespecialiseerd in luchtvracht voor groenten, fruit en bloemen. Ook met containervervoer van o.a. bloembollen is IAA fresh een belangrijke speler in de markt. 

De overeenkomst en naam verbintenis gaan TOP en IAA fresh aan voor twee seizoenen. Uiteraard zijn we als bestuur zeer content met deze overeenkomst en hopen samen met IAA fresh en onze nieuwe jeugdige selectie en technische staf de weg terug te vinden naar de Korfbal League I.

 

Ruud Westerbeek

Voorzitter TOP/IAA fresh

 

TOP/LITTA kiest voor brede staf passend bij plannen voor de toekomst

De afgelopen maanden zijn bestuur, TC-Topsport met hulp van enkele leden die dicht bij de selectie staan aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van de plannen voor de toekomst. Hierbij stond de ontwikkeling van de selectie centraal.

In deze periode zijn er individuele gesprekken met de spelers gevoerd. Mede met deze feedback is een meerjarig plan opgesteld, dat met selectie en vereniging is besproken. Op basis van het draagvlak voor dat plan, is gezocht naar een brede en diverse staf die achter het plan staat, gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie en meerjarig wil investeren in het intensief begeleiden van de individuele en teamontwikkeling. Recent is de voorgestelde invulling van die brede staf, met een verdeling qua aandachtsgebieden en aanwezigheid, met de selectie van komend seizoen besproken. Er is wederzijds commitment voor de plannen en beoogde invulling. We zijn blij deze staf nu ook via de website bekend te kunnen maken.

 

Lees meer...

Overleden...Mike Ruijters

Afgelopen weekend kwam bij ons het vreselijk verdrietige bericht binnen dat Mike Ruijters zaterdag 7 mei op 55 jarige leeftijd is overleden. Vorig jaar zomer werd bij hem darmkanker geconstateerd en ondanks de slechte vooruitzichten gaf hij het niet op en heeft gestreden, maar het was geen eerlijke strijd.

Lees meer...

Betaling BBQ zaterdag 7 mei

De aanmeldingen komen nog steeds binnen en er zijn al meer dan 100 personen die zich hebben opgegeven voor de BBQ. Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen we je om bij aankomst op het complex alvast de betaling te doen voor de BBQ. Dit kan ’s middags binnen aan de bar en alleen door te pinnen. Je krijgt dan een polsbandje, waarmee je kan deelnemen aan de BBQ. 

De voorbereidingen starten al in de loop van de middag, rond een uur of zes kan het eten beginnen.

Het belooft mooi weer te worden, Wij hebben er zin in!

Het bestuur

Deelnemers 13-18 jaar gezocht voor onderzoek naar plezier in sport bij kinderen en gedrag ouders

De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar het gedrag van ouders langs de lijn en het plezier in sport bij kinderen. Kinderen ervaren ouders langs de lijn vaak verschillend en met dit onderzoek wordt gekeken welk effect dit heeft op het plezier in sport bij kinderen van verschillende leeftijden.  

Nu zijn er voor dit onderzoek deelnemers nodig in de leeftijdscategorie van 10 t/m 13 jaar en 15 t/m 18 jaar. Het onderzoek bestaat uit een anonieme, online vragenlijst van 19 vragen, welke 10 minuten in beslag neemt. Bent u ouder van een kind in deze leeftijdscategorie dan willen we u vragen of u uw kind mee wilt laten doen aan het onderzoek.

Lees meer...

BBQ bij TOP/LITTA

Op 7 mei speelt onze selectie de eerste thuiswedstrijd van het 2e helft veldseizoen, de belangrijke wedstrijd tegen AW/DTV uit Amsterdam. Na afloop van de wedstrijd organiseert het bestuur een BBQ voor jong en oud, een gezellige familie BBQ, iedereen is welkom. Kosten voor deelname: € 9,50 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar € 4,50. I.v.m. de catering uiterlijk donderdag 5 mei reserveren. Je kan je opgeven voor de BBQ via e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag tot 7 mei.

Het Bestuur

Trots en positief

Toppers!

De afgelopen tijd is er op meerdere vlakken veel gebeurd binnen onze club. We merken dat na Corona nog niet iedereen de weg terug naar ons complex heeft gevonden. Hier willen we als mooiste club van Nederland natuurlijk iets aan doen! Met als doel dat elk lid er weer naar uitkijkt om naar TOP/LITTA te komen.

Lees meer...

Verliezen doet pijn

Verliezen doet altijd pijn en de wijze waarop versterkt dit soms ook nog eens. De kater de volgende dag voelt altijd erger als je er zó dichtbij bent geweest maar het net niet hebt gehaald. Dit overkwam onze toppers dit afgelopen seizoen meerdere wedstrijden, net-niet. Dos’46 thuis en zo ook de absolute degradatie kraker tegen KCC in Capelle. 18-17 betekende de definitieve degradatie-klap ondanks de fantastische support van onze meegereisde supporters en het keihard knokken van onze staf, spelers en speelsters.

Lees meer...