Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Verslag trainersavond 1 februari

Vorige week woensdag 1 februari 2006 was er de jaarlijkse training voor trainers. Door het organiseren van dit soort avonden willen we onder andere meer binding creeren met onze trainers, het T.O.P.-spel (rode draad) verduidelijken, trainingsstof aanbieden en ruimte geven aan de trainers om met vragen en suggesties te komen.

Om 20:00 uur werden alle jeugdtrainers van T.O.P. in sportkleding in De Wasbeek verwacht. De opkomst was zeer goed, want we waren met 35 man/ vrouw. Om 20:10 uur begonnen we met een introductie over de bedoeling van deze avond. De trainers mochten zich daarna richting de palen begeven voor een paar schot en doorloopbal oefeningen. Na zon 20 minuutjes waren de spieren al redelijk warm en konden we naar het hoofddoel van deze avond, namelijk ons aanvalsspel.

Stanley nam dit gedeelte voor zijn rekening en deed elke oefening voor samen met Sander, Maaike en Marieke. Van een 4-0 opstelling werd de rebound vanuit het voorveld ingevuld (3-1), direct gevolgd met het insnijden met bal naar een aangeef (2-2) voor een schot of doorbraak van een van de aanvallers. Het vervolg op dit aanvalsspel was de opening vanuit de rebound naar het achterveld voor het schot of weer terug komen met bal op de aangeef. Na deze eerste twee aanvalsopzetten gingen de trainers dit zelf oefenen. Stanley benadrukte duidelijk dat je goed moet kijken wat voor je team gewenst is. Het is de bedoeling dat je uit het totale aanvalsspel zelf oefeningen gaat bedenken die voor jouw team geschikt zijn. Begin daarbij met veel simpele oefeningen met veel gooien en schieten.

Na wat oefenwerk werden er weer twee vervolg aanvallen getoond. De basis was weer hetzelfde van een 4-0 naar een 3-1 en dan een insnijdactie voor een 2-2. 1 speler in het buitenveld loopt nu een lange lijn t.o.v. de andere aanvaller. De bal wordt gegooid en de rebound stapt uit voor een aangeef. Er volgen nu wat varianten, zoals de aangeef kan aangespeeld worden voor de doorbraak of uitwijk. Als dit niet lukt, wordt de bal breed gespeeld voor een dubbel in het voorveld. Na deze praktijkvoorbeelden konden de trainers het wederom zelf gaan ervaren.

De laatste twee oefeningen waren weer een herhaling van de basis. Eerst de 4-0, 3-1 naar een 2-2. Nu opent de rebounder snel en kort naar het achterveld en gebruikt de aangever die de rebound overneemt als blok om in de aangeef te komen. De wegtrekkende persoon kan ook de bal ontvangen voor een schot of terugkomen met bal gebruik makend van de bloksituatie bij de paal. Deze laatste varianten werden enthousiast door de trainersgroep geoefend.

Als afsluiting van deze geslaagde avond was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook werden alle trainers nog persoonlijk gevraagd naar hun ervaringen met hun team. Na dit vragen rondje was het inmiddels 21:30 uur en hebben we gezamenlijk nog een drankje gedronken in De Wasbeek.

Wij, als TOP, mogen best trots zijn op onze enthousiaste trainersgroep. Zij blijven toch verantwoordelijk voor de constante prestaties en plezier bij onze jeugdteams. Op het veld willen we nog een keer een training voor trainers organiseren met uiteraard een ander thema. Bedankt voor jullie komst en veel succes met trainen geven en het begeleiden van jullie teams. Voor vragen en opmerkingen kun je altijd naar ons toekomen!!

Steven

Share