Club nieuws

Verslag ALV en BALV

Op 14-10-2013 en op 11-11-2013 zijn er ledenvergaderingen gehouden. Vooruitlopend op de definitieve verslaglegging alvast de resultaten van de besproken onderwerpen.

Financieel verslag 2012-2013

Binnen het bestuur is er geen echte penningmeester, formeel heeft de voorzitter de functie op zich genomen, maar Ron vd Willik heeft deze taak informeel gedaan, als hoofd van de financiële commissie. Ron v.d Willik doet dit in nauwe samenwerking met de financiële commissie, in het begin goed begeleidt door Peter Boeren (vorige penningmeester). Op dit moment is er sprake van een prima financiële basis voor TOP. Het bestuur is zeer tevreden met deze financiële situatie, waarbij een volledig financiël team de zaken controleert en aanstuurt. Hierdoor zijn we als vereniging "up to date” en betalingen, factureringen, lopen vlot.

Het afgelopen jaar heeft TOP belasting controle gehad, dit was toch wel een spannende periode omdat dit voor TOP nieuw was. In een aantal sessies met de belastingdienst is de hele club doorgelicht, natuurlijk kwamen een aantal verschillen boven tafel, foutjes of interpretatie verschillen, sommige in ons voordeel maar ook een aantal in ons nadeel. Goed voor TOP is te weten dat we per saldo op de nul zijn uitgekomen. Wel is veel geleerd en met deze kennis is het financiële team hard aan het werk en zijn we van deze controle uiteindelijke alleen maar beter geworden.

 

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Een belangrijk onderwerp was de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het voorstel tot naamsverbintenis met Justlease.nl en het voorstel tot aanpassing van het financieel boekjaar zijn aangenomen. Hierdoor moeten de statuten en het huishoudelijk reglement op deze onderwerpen worden aangepast.

Daarnaast was er een aanpassing van de statuten nodig omdat bij een eerdere statutenwijziging op de Buitengewone ALV d.d. 8 juni 2009 om onbegrijpelijke redenen niet de verzwaarde constructie met betrekking tot het quorum bij een ontbinding van de vereniging was overgenomen. Dat was ongewenst. Het bestuur heeft voorgesteld het oude artikel 17 lid 3 weer wordt opgenomen in de nieuwe statuten. Hierdoor wordt voorkomen, dat een zo gewichtig besluit als de ontbinding van de vereniging op een ondoordachte wijze tot stand kan komen.

Al deze voorstellen zijn in de ALV en BALV aangenomen. De statuten en het huishoudelijk reglement zal spoedig worden aangepast.

 

Begroting van 2013 - 2014

De begroting is besproken en vervolgens goedgekeurd.

 

Tennistarieven

Ook zijn de nieuwe tennistarieven besproken. Er is sprake van een afname van het aantal tennisleden, vooral vorig jaar constateerden we een groot verschil in de verwachting in mei 2012 en wat er uiteindelijk in oktober 2012 winterlid was. Veel tennisleden zijn naar Warmond vertrokken, Overbos biedt ook Wintertennis aan, maar tegen een signicant lager tarief.

De TTC heeft al een aantal jaar de wens om de tarieven te verlagen, het bestuur is van mening dat als we de concurrentie aan willen blijven gaan we wel mee moeten in verlaging van de meeste tennistarieven. Dit geldt voor zomer, winter en jaartenniscontributies. Alleen de leeftijdscategorie jeugd tot 18 jaar gaat iets omhoog. Deze tarieven zijn een maand geleden al geïntroduceerd door de TTC. De communicatie over de wijze van introduceren was niet helemaal vlekkeloos verlopen en had beter gemoeten. Bestuur en TTC hebben deze actie reeds opgepakt. Naast de verlaging van de tarieven bieden we de tennissers met een jaarlidmaatschap een uur gratis (binnen) tennis bij de Klinkenberg aan.

Geconstateerd is dat het ledenaantal de laatste periode niet is verminderd.

Naast de verlaging van de tenniscontributies kijkt het bestuur ook of meer jongere tennissers aangetrokken kunnen worden, teneinde de vergrijzing tegen te gaan en meer aanwas "van onderaf" te ontwikkelen. De korfbal jeugdleden tot en met 15 jaar wordt gratis tennis aangeboden. Inmiddels hebben zo’n 25 leden zich hiervoor aangemeld.

 

Werkplan 2013-2017

Aan de hand van een presentatie door Anne v.d. Zaag wordt de inhoud van het werkplan uitgelegd.

In het Werkplan 2013-2017 wordt omschreven hoe het bestuur samen met de vrijwilligers wil bereiken dat TOP één van de 3 meest toonaangevende korfbalverenigingen van Nederland wordt. 

In het werkplan staan doelstellingen over onderwerpen als de vereniging, de ondersteunende activiteiten, korfbal en tennis. Op basis van dit toekomstbeeld zullen de commissies van TOP, ondersteund door het bestuur, activiteiten gaan uitvoeren die ertoe bijdragen dat deze doelstelling gehaald wordt. Uitgewerkte doelstellingen en bijbehorende activiteiten van de commissies worden dus aan dit toekomstbeeld getoetst

Het bestuur is bij dit werkplan uitgegaan van de kernwaarden van TOP:

·       Passie; met een hart voor sport en elkaar

·       Resultaatgericht; we willen winnen, de beste zijn

·       Samenwerken; we werken met elkaar

·       Actief; we doen de dingen actief en op onze manier

·       Verantwoordelijk; we voelen ons verantwoordelijk voor de vereniging TOP en gedragen ons 

Als laatste is er een slogan bedacht die op eenvoudige wijze recht doet aan de kernwaarden en de doelstelling van TOP in deze periode; 'toPPPers voor Passie, Prestatie en Plezier'. In de boven kantine van TOP zijn deze drie woorden reeds zichtbaar gemaakt op de achtergrond van de fotogalerij.

 

Reacties of interesse in het uitgebreide plan? Dan kan dit opgevraagd worden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Share