Club nieuws

Verschuiving leeftijdsgrenzen uitgelegd

Een enkeling zal in de wandelgangen al hebben vernomen dat per volgend seizoen de leeftijdsgrenzen binnen het korfbal gaan verschuiven. Met name in het jeugdkorfbal zal dit voor bepaalde spelers bijzondere consequenties hebben. Hieronder zal ik proberen de wijzigingen zo helder mogelijk uit te leggen.

Achtergrond

Internationaal wordt in het korfbal de leeftijdsgrens van 1 januari gebruikt. Omdat de Nederlandse korfbalbond, het KNKV, voor de eigen competitie 1 oktober aanhoudt “levert dit altijd problemen op voor Regionale Talenten Centra (RTC)-teams en nationale teams. Een kwart van de talenten kan telkens maar één jaar deel uitmaken van deze talenten teams”, aldus het KNKV. Om dit probleem op te lossen zal vanaf volgend seizoen ook voor de Nederlandse korfbalcompetitie 1 januari worden gehanteerd als nieuwe peildatum.
Hoewel ik persoonlijk nogal wat aan te merken heb op deze redenatie van het KNKV, zal dit vanaf volgend seizoen wél de realiteit zijn en zullen we daar als vereniging mee om moeten gaan. 

Wat verandert er nu precies?

Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018.
Tussen de peildatum van dit seizoen en volgend seizoen zit dus 15 maanden en dat betekent dat sommige spelers in die tijd twee keer jarig zullen zijn. Dit geldt voor alle spelers die geboren zijn op de data 2 oktober t/m 1 januari. Je zou kunnen zeggen dat de spelers geboren op die data door de ogen van de bond tijdens dit seizoen twee keer jarig zijn en dus ‘twee jaar ouder worden’.

Wat betekent dit voor mij, mijn zoon of dochter?

Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier en zitten twee jaar in elke leeftijdscategorie plus een gebruikelijk derde jaar in de A.
Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert er wel degelijk wat. Het gevolg van de wijziging is dat zij niet twee jaar in elke leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na één jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op. Kort gezegd komt het erop neer dat:
·         Als deze spelers nu eerstejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, C of B, dan kunnen zij volgend jaar niet nog een jaar in deze categorie spelen. Zij gaan volgend seizoen meteen al een leeftijdscategorie omhoog.
·         Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, of C, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar een categorie hoger, maar dan zullen zij het jaar daarop meteen weer een categorie omhoog gaan.
·         Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie B, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar de A, maar dan zullen zij na 2 in plaats van 3 jaar over gaan naar de senioren.

In de tabel hieronder heb ik geprobeerd dit effect voor elke groep spelers zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Opschudding

Het veranderen van de leeftijdsgrens zal nogal wat effect hebben. Sommige kinderen waren de afgelopen jaren altijd de oudste in hun leeftijdscategorie. Uit onderzoek naar talenten is wel bekend dat die kinderen vaak ook in wat hogere teams terechtkomen. Waar je zou verwachten dat ongeveer 25% van de spelers in een talententeam in het eerste kwartaal na de peildatum jarig is, bleek dat in de praktijk vaak meer dan 40% te zijn.
De wijziging van peildatum gaat er in het jeugdkorfbal voor zorgen dat kinderen die altijd bij de oudste kinderen hoorden, nu juist de jongste spelers bij een oudere leeftijdscategorie gaan worden. Van de oudste worden zij ineens de jongste en dat kan betekenen dat zij in een lager team passen dan zij de afgelopen jaren gewend waren. 
Dat zal voor opschudding en teleurstelling zorgen. Net zoals het voor blijdschap zal zorgen bij andere spelers die nu net wel in een team zullen komen waar ze eerder net buiten vielen.

Beleid TOP

Afgelopen weken heb ik al meermaals de vraag gehad hoe wij als TC jeugd om zullen gaan met de nieuwe leeftijdsgrenzen bij de teamindelingen voor volgend jaar. In feite kunnen wij niet veel anders dan ons houden aan de leeftijdseisen van de bond. Dat betekent dat wij in principe alle spelers indelen waar ze volgens de bovenstaande tabel ingedeeld horen te worden. Wel zullen we gedurende de laatste maanden van het huidige seizoen proberen spelers alvast voor te bereiden op hun stap naar een hogere categorie.

Daarnaast zijn er twee soorten uitzonderingen op de leeftijdsindeling mogelijk:
1.      Hoger indelen: Met de nieuwe leeftijdsgrenzen kan het zo zijn dat alle vriendjes en/of vriendinnetjes een leeftijdscategorie omhoog gaan, maar een enkele speler niet. Als die speler mee omhoog wil is daar regeltechnisch niet zo veel bezwaar tegen. Wel zal de TC jeugd moeten beoordelen of:
·         het samenstellen van teams qua aantallen jongens en meisjes nog steeds goed genoeg mogelijk blijft in beide leeftijdscategorieën.
·         Het te verantwoorden is om de speler in de hogere leeftijdscategorie in te delen en daarmee ook een andere speler een plek in het betreffende team te onthouden. 

2.      Lager indelen: Met de nieuwe leeftijdsgrenzen kunnen sommige spelers sneller stijgen in de leeftijdscategorieën. Dat kan betekenen dat zij niet meer bij vriendjes en/of vriendinnetjes komen, of in een categorie terecht komen waar ze sociaal-emotioneel of fysiek nog niet helemaal aan toe lijken te zijn.
Er kan dan worden bekeken of voor hen een uitzondering te maken is. De regels van de bond staan namelijk toe dat een speler die te oud is voor een leeftijdscategorie daar wel speelt, maar dan moet élke minuut van élke wedstrijd zijn leeftijd worden gecompenseerd door een speler die jonger is dan de maximale gemiddelde leeftijd van die categorie. In de praktijk komt dat er op neer dat er bij de oudere speler in het team minimaal twee eerstejaars uit de leeftijdscategorie moeten worden ingedeeld.
De TC jeugd zal per individueel geval moeten beoordelen of zo’n uitzondering wordt gemaakt. Zij zal dan beoordelen of:
·         Er een gegronde reden is om de speler in een lagere leeftijdscategorie in te delen.  
·         Het technisch haalbaar is de speler met minimaal twee eerstejaars in te delen, zonder daarbij de andere uitgangspunten van het indelen (bv. op niveau) te ondermijnen.
·         Het te verantwoorden is om de speler in de lagere leeftijdscategorie in te delen en daarmee ook een andere speler een plek in het betreffende team, of in deze leeftijdscategorie, te ontzeggen.

Uitzonderingen zullen zeer zeldzaam zijn en zelden op initiatief van de TC jeugd gemaakt worden. Met andere woorden, we horen het graag als een speler of ouder graag zou willen dat we een uitzondering maken. We verzoeken hen dan ook om dit tijdig (uiterlijk maart) schriftelijk te melden aan de TC jeugd (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Namens de TC Jeugd, Frank Wilbrink 

Share