Club nieuws

Club nieuws. Na enige tijd worden berichten gearchiveerd.

TOP/LITTA kiest voor brede staf passend bij plannen voor de toekomst

De afgelopen maanden zijn bestuur, TC-Topsport met hulp van enkele leden die dicht bij de selectie staan aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van de plannen voor de toekomst. Hierbij stond de ontwikkeling van de selectie centraal.

In deze periode zijn er individuele gesprekken met de spelers gevoerd. Mede met deze feedback is een meerjarig plan opgesteld, dat met selectie en vereniging is besproken. Op basis van het draagvlak voor dat plan, is gezocht naar een brede en diverse staf die achter het plan staat, gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie en meerjarig wil investeren in het intensief begeleiden van de individuele en teamontwikkeling. Recent is de voorgestelde invulling van die brede staf, met een verdeling qua aandachtsgebieden en aanwezigheid, met de selectie van komend seizoen besproken. Er is wederzijds commitment voor de plannen en beoogde invulling. We zijn blij deze staf nu ook via de website bekend te kunnen maken.

 

Invulling brede staf

De brede staf voor TOP/LITTA 1 en 2 die komend seizoen op het veld staat, bestaat uit Steven Baart, Ruben Boode, Leon Braunstahl, Ricardo Brouwer, Sander Harmzen, Sten van Poelgeest, Aad van Rijthoven en Timon Zuurmond. Na goede gesprekken zijn we blij dat ook Timon weer onderdeel is van deze brede staf met ieder zijn sterke punten en bijdrage aan de individuele en teamontwikkeling. Voor het complementeren van de staf heeft het toevoegen van twee teammanagers en specialisten op het gebied van fysiotherapie en fysiek op dit moment onze volle aandacht, waarbij het toevoegen van een of meer vrouwen aan de staf als zeer wenselijk wordt gezien.

Na afsluiting van de competitie op 28 mei met overwinningen voor TOP/LITTA 1 en 2 en de derde plaatsen in de (Reserve) Ereklasse, zal deze brede staf de komende week de draad al gaan oppakken. De focus zal gericht zijn op komend seizoen, rekening houdend met de huidige competitie, die voor een deel van de A1-spelers en staf nog doorloopt. 

 

Het plan en de visie

Het plan en de visie gaan uit van rust in beleid en in de trainersstaf, vertrouwen in de huidige selectie en transparante communicatie. We hebben vertrouwen in huidige selectie die wordt aangevuld met de laatstejaars junioren. We staan open voor versterkingen van de selectie met spelers die al een band hebben met TOP/LITTA en achter het plan van de club staan. Daarnaast zullen we de ontwikkelingen van de selectie blijven monitoren en indien nodig voor het behalen van het doel is het mogelijk om gericht op enkele plekken de selectie te versterken met spelers die achter het plan van de club staan. Hiermee verwachten we een herkenbare selectie voor de club te creëren, die zorgt voor binding, verbinding en continuïteit.

Wij ambiëren TOP/LITTA een vereniging te laten zijn waar talent zich optimaal kan ontwikkelen en uiteindelijk op het hoogste niveau kan presteren. Met dit plan en deze staf denken we hier optimaal invulling aan te geven. 

 

Vervolg

In aanvulling op het plan, de visie en de invulling van de staf en selectie, willen we de TC-Topsport flink uitbreiden om dit plan en de visie ook goed te kunnen borgen en het verder uit te werken in concreet beleid voor de komende jaren. 

 

 

Share