Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Toekomstvisie TOP/IAA fresh

De afgelopen periode zijn er veel vragen gesteld, zowel binnen als buiten TOP/IAA fresh, over hoe er invulling wordt gegeven aan het proces rondom de selectie op korte en langere termijn.  In het voorjaar van 2022 heeft het bestuur de leden uitgenodigd om in een aantal sessies mee te denken over sterke punten van TOP als vereniging, maar ook over aandachtsgebieden en verbeterpunten. Hier is gehoor aan gegeven en op meerdere vlakken zijn hierover waardevolle gesprekken gevoerd met leden die TOP een warm hart toedragen. Uiteraard zijn de lessen uit het recente verleden hierin meegenomen. Het moge duidelijk zijn dat we na een roerige periode de weg omhoog weer willen inzetten. Vanuit bestuur, TC-topsport, de staf en de selectie is het enthousiasme en de motivatie groot om een nieuwe basis neer te zetten voor de komende jaren. In deze update vanuit de TC-topsport vertellen we hoe we dit willen bereiken, waar we nu staan en welke processen er in gang zijn gezet. Zowel voor de begeleiding als voor de TC-topsport is en blijft er veel werk aan de winkel. Stilzitten is geen optie.

 

Bredere Staf 

Door de bredere invulling van de staf dit seizoen zijn er meer trainers en begeleiders actief en dat vergt een afgestemde verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De coaching en training van de selectie wordt gedaan door Aad van Rijthoven en Timon Zuurmond (TOP/IAA fresh 1), Sten van Poelgeest en Ricardo Brouwer (TOP/IAA fresh 2). Leon Braunstahl pakt hierbij het fysieke gedeelte op tijdens de trainingen en de periodisering daarvan. Timon Zuurmond en Ruben Boode houden zich o.a. bezig met persoonlijke ontwikkeling van de spelers. De spelvisie (hoe willen wij spelen) wordt bewaakt door Ruben Boode en Sander Harmzen vanuit het doorlopende gesprek met Aad van Rijthoven, Timon Zuurmond, Sten van Poelsgeest en Ricardo Brouwer. De maandag staat, onder leiding van Ruben Boode en Steven Baart, in het teken van persoonlijke ontwikkeling van alle spelers.

Door bovenstaande intensieve begeleiding geloven wij in het beter maken van spelers, zodat ieder selectielid het beste uit zichzelf kan halen. Ieder lid van de selectie moet zich welkom voelen en de gelegenheid krijgen om zich verder te ontwikkelen om zijn/haar ambities waar te maken. De selectie weet zich omringd met een ervaren staf op allerlei fronten. Er wordt regelmatig feedback opgehaald via o.a. de spelersraad, maar ook vindt dit op individuele basis plaats door de TC-topsport. Zo leren wij van wat er nu leeft en tevens hoe we elkaar technisch, tactisch en organisatorisch kunnen versterken voor nu en de komende jaren.

Uiteraard hoort daar ook de teambegeleiding bij en we zijn daarom blij dat Daniel van ’t Hof er (weer) bij is en ook Ewoud v/d Kooij zijn (oude) rol weer invult. Voor de medische ondersteuning zijn we nog steeds hard op zoek naar een consequente invulling. Steven Kalkman en/of Sjors Scheermeijer nemen dit momenteel op zaterdag waar bij de (thuis) wedstrijden. We zijn daarnaast blij om alvast te melden dat Joyce Ras op donderdagavond als fysio de selectie gaat ondersteunen. De fysio begeleiding gaan wij voor nu eerst ad hoc invullen op basis van de directe behoefte, maar we werken ook aan een structurele variant voor de komende jaren.

 

Het plan en de visie TOP voor de komende jaren

Hierbij enkele belangrijke uitgangspunten vanuit het plan en de visie getoond waar de komende jaren aan wordt vastgehouden. 

 

Doel

Terugkeer naar de Korfbal League

Duur

2-4 jaar

Voorwaarden

Rust in beleid en trainersstaf, vertrouwen in de huidige selectie en transparante communicatie.

Selectie

Vertrouwen in huidige selectie, aanvullingen uit jeugd en spelers die al een band hebben met de club. Gedurende het proces (2-4 jaar), indien nodig voor behalen doel, wellicht indien nodig gericht versterken op enkele plekken.

Uitgangspunt

Focus op ontwikkeling. Individuele ontwikkeling om te komen tot optimale teamprestatie wordt uitgangspunt. 

Profiel hoofdtrainer

Inzetten op trainers die achter het plan/visie staat, gelooft in kwaliteiten huidige selectie en wil investeren in intensief begeleiden van individuele ontwikkeling. 

Staf

Diverse en brede trainersstaf met kennis op gebied van:

• korfbaltactisch

• korfbaltechnisch

• fysiek / kracht

• gedrag / mentaal

Belangrijkste voordeel

Herkenbare selectie voor de club die zorgt voor binding, verbinding en continuïteit.

 

Op dit moment is de onrust van de afgelopen periode weer omgezet in positiviteit. We zetten in op het vooral duurzaam terugwinnen van het verloren terrein. Dit gaat spreekwoordelijk met blauwe plekken, builen en schrammen en het zal zeker niet in een alleen maar opwaartse lijn gaan. Vanuit bestuur, TC-topsport en de begeleiding is er vertrouwen in de visie, het plan en in de uitvoering daarvan. Dat wil niet zeggen dat we nergens meer iets aanpassen maar dat betekent wel dat we goed kijken naar de situatie en in overleg eventueel de koers (bijvoorbeeld hoe gaan we bepaalde doelstellingen bereiken?) kunnen bijsturen als dat nodig blijkt te zijn. Met het plan en de bijbehorende visie blijven we uiteraard de ontwikkelingen van de selectie op de voet volgen

.  

Invulling TC-topsport

In aanvulling op het plan, de visie en de invulling van de staf en de selectie, zijn wij zelf als TC-topsport momenteel bezig om uit te breiden. Dit was één van de punten die naar voren kwam in de gesprekken in het voorjaar met de leden van de vereniging. Omdat wij er zeker in geloven dat het goed is als bepaalde zaken breder gedragen worden en door een grote groep mensen onder de loep wordt genomen, is de TC-topsport naast Patrice de Vos en Peter Boeren inmiddels uitgebreid met Tim van der Horst, Frank Wilbrink, Ellen Broer, Vincent van der Kooij en Samantha Hoogervorst. Binnenkort stellen deze mensen zich op de website voor. Bij de herverdeling van alle taken bekijken we waar de kracht van elk lid ligt, doordat degene bijvoorbeeld in zijn/haar werk hiermee te maken heeft. Daarnaast speelt ook persoonlijke voorkeur voor het oppakken van bepaalde taken een rol. Doe vooral waar je goed in bent en zo versterken we elkaar het meest in de kwaliteiten die we hebben als individu. 

 

Tot zover deze update vanuit de TC-topsport in combinatie met de plannen en de visie voor de komende jaren.

Share