Club nieuws

Teams Senioren achter de bar

Net zoals de tweede helft van het vorige veldseizoen, zal de kantinebezetting op de zaterdagavonden in het zaalseizoen (vanaf afgelopen zaterdag) ingevuld gaan worden met behulp van seniorenteams. De reden hiervoor is meerledig.  Zo zijn er vele bar- en keukendiensten die ingevuld moeten worden en kost dit de roostermakers (Annemarie en Inez) veel tijd en energie om alle gaten gevuld te krijgen. Door het inroosteren van teams is er een lagere belasting van de bar- en keukenvrijwilligers en houdt dit ook het roosteren voor Annemarie en Inez haalbaar en leuk.

Het was erg wennen maar ' t werkte wél goed.  Het is aan de teams en hun aanvoerder om twee personen af te vaardigen die achter de bar staan (bij zowel uit als thuiswedstrijden van TOP 1 en 2) en wanneer TOP 1 en 2 thuis spelen óók twee personen die in de keuken staan (spreek goed af wie wat doet).  Het zou mooi zijn wanneer dit een of twee mensen met eerdere bar- of keukendienst ervaring zijn en twee personen die nog verder ingewerkt moet worden. Zodoende hopen wij dat niet steeds dezelfden - tenzij zij dit zelf graag willen - uit een team achter de bar of in de keuken staan maar dat deze taak binnen het team wordt gedeeld.

 

Natuurlijk is er ook een ervaren lid van de Kantine Commissie (voorheen TPC) aanwezig die iedereen waar nodig inwerkt, ondersteunt en meehelpt.
Bij deze dus een oproep aan alle teams om goed in het barrooster te kijken en op tijd onderling af te stemmen wie wanneer achter de bar- of in de keuken staat.
TOP 6 was afgelopen zaterdag al aan de beurt. De komende zaterdagen ziet het schema er als volgt uit waarbij bij zowel thuis- als uitwedstrijden van TOP 1 en 2 geldt: twee personen voor achter de bar van 21:00 tot 0:00 uur en wanneer TOP 1 en 2 thuisspelen óók twee personen voor in de keuken van 21:00 tot 22:30 uur.

 

25 januari TOP 8 Bar en keuken
1 februari TOP 4 Bar
8 februari TOP 1 & 2  Bar en keuken
15 februari TOP 9 Bar
22 februari TOP 3 Bar en 1 persoon keuken
1 maart TOP 5 Bar
8 maart TOP 7 Bar en keuken

 

Voor vragen of opmerkingen mag kan je bij Wim van Dommelen terecht. Wij vertrouwen op medewerking van een ieder.

Share