Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Teamindelingen Jeugd 2022-2023

Op de C2 na, zij gaan zaterdag naar het NK 1e klasse in Rheden, zit het seizoen er op! Een seizoen waarin we uiteindelijk toch nog veel hebben kunnen korfballen, ondanks een wedstrijdloze periode. Een moment waarop we een stap maken richting volgend seizoen en dus ook een mooi moment om de teamindeling voor 2022-2023 bekend te maken.

Waar letten we op bij het indelen van de teams?

Er zijn drie organisatorische aspecten die de basis vormen voor de teamindeling:

 

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd (aan de hand van het geboortejaar) moet corresponderen met de letter van de leeftijd. 

 

A- 2004, 2005, 2006

B- 2007, 2008

C- 2009, 2010

D- 2011, 2012

E- 2013, 2014

F- 2015, 2016

 

In principe delen we kinderen in in de letter van hun leeftijd. In een enkel geval wijken we daar van af en zit een kind hoger of lager dan zijn letter. 

 

Verhouding jongens en meisjes

We beoefenen een gemengde sport en daar willen we dan ook zo veel als mogelijk aan voldoen. Net als bij veel andere clubs hebben we in bepaalde letters meer meisjes dan jongens. In de breedtesport zullen meisjes evenveel speeltijd hebben als jongens, doordat meisjes als jongen kunnen spelen.

 

Speelsterkte en ontwikkeling

Plezier is een belangrijke factor. Tegelijkertijd een ingewikkelde: kinderen moeten niet in een team spelen waarin het niveau te hoog ligt, omdat ze anders op hun tenen gaan lopen. Anderzijds kan het fijn zijn om een mix te maken van kinderen die al langer korfballen en kinderen die pas zijn begonnen. Je leert immers sneller als kinderen om je heen het spel al een beetje door hebben.

Naar aanleiding van onze teamopgave deelt de bond onze teams aan de hand van een sterktecijfer in. Ieder kind in een team brengt een bepaald aantal punten mee op basis waarvan een sterktecijfer wordt bepaald. Dat houdt in dat er in de poules teams van nagenoeg gelijke sterkte worden ingedeeld. Het cijfer achter de letter is daarmee in de breedtesport onbelangrijk geworden. Een vierde team kan een hoger sterktecijfer hebben dan een derde team en daarom hoger ingedeeld zijn.

 

Hoe komen we dan tot een indeling?

Het hele seizoen door zien de TC Jeugdleden veel (delen van) wedstrijden van alle kinderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en hebben hier ook input over gekregen van jullie trainers. Ook hebben we intern veel korfbaldeskundigen, die ons van input hebben voorzien, zoals ervaren groepstrainers en de Hoofden Opleiding. 

Deze informatie koppelen we aan niet-korfbalgerelateerde zaken als trainingsinzet en de wensen die zijn ingediend (die we niet allemaal hebben kunnen inwilligen) en vervolgens is dit al vanaf januari een belangrijk onderdeel van de TC Jeugdvergadering.

 

En nu?

We hebben meer dan 275 kinderen in een team ingedeeld. Dat is een behoorlijke puzzel geweest. Er zullen altijd kinderen zijn, die verrast zijn omdat ze met andere kinderen gaan spelen. De ervaring leert, dat de nieuwe indeling over het algemeen erg mee valt. Dus probeer het gewoon en wanneer na een paar wedstrijden blijkt dat je het echt niet naar je zin hebt, kun je contact met opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Je kunt vanaf 3 dagen na publicatie van de teamindeling een vraag stellen via het hierboven genoemde mailadres. Voor die tijd mailen heeft geen zin, er wordt niet gereageerd op deze mails. Op appjes naar de voorzitters of lettercoördinatoren persoonlijk wordt ook niet gereageerd en je zult verwezen worden naar ons mailadres.

 

Trainers

We zijn blij, dat we in dit stadium al alle teams van een trainer hebben kunnen voorzien. Er is weer een nieuwe lading jeugdigen aangesloten bij ons trainerscorps. Deze trainers (en alle anderen) zullen begeleid worden door de Hoofden Opleiding, maar ook zoeken we bij deze teams ouders als begeleiders. Daarvoor zullen ouders worden benaderd.

We starten met trainen in de week van 22 augustus. Selectieteams starten een week eerder in de week van 15 augustus. De trainingstijden voor de eerste tijd staan bij de indeling per team vermeld. We zullen in de eerste periode bekijken of we tegen belemmeringen aanlopen, bv ten aanzien van materiaal.

 

Met vriendelijke groet,

Steven Baart en Steven Kalkman

Voorzitter TC Jeugd

 

Bekijk hier de teamindelingen

 

 

Share