Club nieuws

TC Topsport opgericht

Met ingang van vrijdag 8 juni is de oprichting van de Technische Commissie Topsport binnen KV TOP/Wereldtickets.nl, door het bestuur formeel bekrachtigd. De TC Topsport heeft onder meer als doelstelling er voor te zorgen dat TOP/Wereldtickets.nl jaarlijks de playoffs van de Wereldtickets Korfbal League haalt en dat eigen jeugdleden doorstromen naar de seniorenselectie.
De TC Topsport wordt gevormd door: Peter Boeren, Anne van der Zaag, Bregtje van Drongelen, Leon Braunstahl, Steven Baart, Sander Harmzen en Patrice de Vos.
De verdere invulling en taakverdeling zal de komende tijd worden uitgewerkt.
Als bestuur zijn wij zeer content dat wij met deze groep oud TOP-spelers een grote hoeveelheid kwaliteit en expertise bijeen hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de TC Topsport onze club helpt om aan de top te blijven.
Wij wensen de TC Topsport veel succes!
Bestuur TOP
Share