Club nieuws

Slecht weer...oppassen

Slecht weer: evenals op wedstrijdzaterdagen vinden wij het belangrijk dat een ieder denkt aan zijn of haar eigen veiligheid, dat van zijn of haar kinderen en andere weggebruikers. 

Ga bij twijfel niet de weg, het fietspad of de stoep op en meld aan de train(st)er dat jij of jouw kind niet komt trainen. Ook voor vrijwilligers die training geven of voor andere activiteiten naar de kantine of sporthal gaan, denk aan je eigen veiligheid en informeer de direct betrokkenen tijdig wanneer je thuis blijft.

Share