Club nieuws

Ruud Westerbeek benoemd tot Erelid van TOP

Tijdens de ALV is Ruud Westerbeek benoemd tot erelid van TOP. Ruud is iemand die midden in de vereniging staat. Daarom hebben wij hem 6 jaar geleden gevraagd als voorzitter. Het voorzitterschap heeft hij altijd vol enthousiasme en energiek gedaan.

Al bijna zijn hele korfballende leven is Ruud vrijwilliger bij TOP. Waardoor hij eerder al benoemd was tot lid van verdienste. Naast het voorzitterschap heeft Ruud zich ook beziggehouden met de Commerciële commissie, de Materiaal commissie en stond hij menig keer achter de bar. Maar zeker ook de narcissenactie zou zonder de inzet van Ruud niet zo'n groot succes zijn.

We gaan Ruud zijn energie in het bestuur missen. Gelukkig blijft hij wel actief binnen TOP yes.

Share