Club nieuws

Club nieuws, let op: na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Reminder korfbalcontributies

Bij diegene die een incassomachtiging hebben afgegeven en in twee keer betaling doen zal de korfbal contributie rond 31 januari a.s. automatisch worden afgeschreven.

Share