Club nieuws

Reminder korfbalcontributies

Bij diegene die een incassomachtiging hebben afgegeven en in twee keer betaling doen zal de korfbal contributie rond 31 januari a.s. automatisch worden afgeschreven.

Share