Club nieuws

Rabobank ClubSupport

Ook dit jaar doet TOP/SolarCompleet weer mee met de Rabo Club Support actie. Leden van de Rabobank kunnen 5 stemmen uitbrengen op een vereniging naar keuze. Maximaal 2 stemmen mogen aan dezelfde vereniging worden gegeven.

En uiteraard roepen we alle TOP-leden, familieleden, kennissen, collega’s etc op om die 2 stemmen op TOP uit te brengen. Elke stem is geld waard en levert TOP een mooi bedrag op.

De opbrengst van de actie zal worden besteed aan vernieuwing van het huidige speel- c.q. oefenveldje, zodat het weer toekomstbestendig is en er door de kleintjes weer veilig in gespeeld kan worden. Het veldje wordt gebruikt door TOP en door de kinderen die bij de BSO verblijven en wordt dus zowel doordeweeks als in het weekend goed gebruikt. Ook wordt een schaduwdoek geplaatst zodat kinderen uit de zon kunnen spelen.

 

Share