Club nieuws

Op voorhand duidelijkheid: zaterdag geen binnenprogramma voor TOP/LITTA

Als TOP/LITTA lezen we ook berichten over de mogelijke versoepelingen voor binnensport vanaf zaterdag 15 januari. Omdat we pas vrijdagavond horen of, en zo ja, onder welke voorwaarden er weer het een en ander binnen mag, hebben we op voorhand besloten om ons aanstaande zaterdag 15 januari te beperken tot het buitenprogramma zoals dat ook op de website staat. Veelal worden een of enkele dagen na de persconferentie de protocollen van NOC*NSF bijgewerkt. Zodra er duidelijk is wat er mag, welke voorwaarden gelden en hoe we daaraan kunnen voldoen, publiceren we dit op de website. 

Share