Club nieuws

OP NAAR TOP 85

Ik heb het voorrecht het hoofdartikel vanuit het bestuur in de laatste Nieuwsbrief van het vorig seizoen te mogen schrijven en het eerste voorwoord in het nieuwe seizoen. In de tussentijd zijn de meesten van ons met vakantie geweest, waaronder een grote groep Toppers met elkaar naar het traditionele TOP-Kamp. Veel verenigingen hebben een kampweek, doch de traditie die TOP op dit punt heeft, is vrij uniek. Indien ik mij niet vergis, heeft het eerste TOP-Kamp in 1974 of 1975 plaatsgevonden. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Dank aan al degenen, die aan dit Kamp hebben meegewerkt! Daarnaast hoop ik natuurlijk dat iedereen een goede vakantie heeft gehad, zodat we met volle energie aan een nieuw seizoen kunnen beginnen.

De maand augustus staat traditioneel in het teken van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. We gaan met maar liefst 42 teams van start. De helft daarvan worden gevormd door de D (6), E (8) en F (7) teams en dat betekent dat we ons gelukkig mogen prijzen met heel veel jonge jeugd. En dan maar hopen dat daar veel talenten tussen zitten, die op termijn ervoor kunnen zorgen dat we een belangrijke rol op het hoogste niveau kunnen blijven spelen.

Naast de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen hebben we deze maand ook al een aantal evenementen. Op zaterdag 18 augustus a.s. vindt het Vrijwilligers Event 2012 plaats. Dat is een hommage aan alle vrijwilligers, die zich iedere keer maar weer inzetten voor onze club. Wij zijn trots op onze 250 vrijwilligers, maar ik merk er direct bij op dat dat aantal nooit groot genoeg kan zijn. Wij hebben immer behoefte aan nieuw kader om onze ambities waar te maken. Wij zouden graag zien dat bij de vroege avondtrainingen en/of middagtrainingen de kantine open kan zijn, doch daarvoor heb je nu eenmaal barbezetting nodig. In het kader van Olympisch Vuur, waarin de accommodatie van sportverenigingen het middelpunt is, zou – zeker bij een complex als dat van ons – de accommodatie de gehele dag open moeten zijn. Dat nodigt uit tot nog meer sportparticipatie en waartoe dat kan leiden, heeft Londen met de Olympische Spelen aangetoond. De sportparticipatie in Engeland is hoger dan ooit.

Op donderdag 23 augustus en zaterdag 25 augustus wordt het FourICT Prominenten toernooi gehouden met als deelnemers de Belgische kampioen en EC-tegenstander Boeckenberg, Dalto, Fortuna/MHIR en TOP/Wereldtickets.nl. De confrontatie tussen Boeckenberg en TOP op 23 augustus om 20.45 u. lijkt mij een boeiende krachtmeting.

Op zaterdag 25 augustus, tegelijkertijd met het FourICT Prominenten toernooi, vindt voor de 10e achtereenvolgende keer het traditionele jeugdtoernooi plaats. Naast TOP doen aan dit toernooi Fortuna, KVS en Meervogels mee. We kunnen dan gelijk zien waar onze jeugd op dit moment staat.

Een veelbelovend begin dus van het nieuwe seizoen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Korfball College dat ook dit seizoen van start gaat. Het is de bedoeling dat voorafgaande aan de wedstrijden van het FourICT Prominenten toernooi op 23 augustus een brainstormsessie over het TOP Korfball College plaatsvindt met vertegenwoordigers van de gemeente, het Rijnlands Lyceum en het bedrijfsleven. Dit met als hoofddoel om het Korfball College breed gedragen te krijgen. Het is wel mooi om te zien hoe zoiets tot stand komt. Jaren geleden hebben we in het bestuur al gesproken over de oprichting van een korfbalschool en tijdens diverse nieuwjaarstoespraken heb ik daarop gezinspeeld. Vervolgens blijft het enige tijd liggen, doch thans is de tijd rijp om er ook echt mee van start te gaan. Er zullen ongetwijfeld nog wat stappen op dit punt gezet moeten worden, doch de gedachte wordt breed ondersteund. Het TOP Korfball College is noodzakelijk om jonge talenten een kans te geven de top te bereiken, opdat TOP/Wereldtickets.nl ook de komende seizoenen om de prijzen gaat spelen.

Ik hoop dat iedereen er weer zin in heeft. Het bestuur zeker! Dit ook vanwege het feit dat we het komende seizoen de voorbereidingen gaan treffen voor de viering van ons 85-jarig bestaan. We mogen terugkijken op een rijke historie. Met die mooie woorden sluit ik af en wens iedereen een voortreffelijk seizoen toe.

Rob

Share