Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Nieuwjaarsspeech Wim van Dommelen

Onze kersverse voorzitter Eric de Vos is op vakantie, vandaar dat ik in mijn 12e bestuursjaar jullie toe mag spreken namens het bestuur. Of eigenlijk, jullie toe mag spreken namens de club, namens ons allemaal. Want zoals Eric op de ALV zijn welkom afsloot met de volgende slogan en overdenking: 

De club is van ons allemaal. Ik ben trots op deze club en op haar mooie verleden, en heb zin in de toekomst.

 

2022 behoort tot ons recente verleden. 2022 gaat de boeken in als het post Covidjaar, althans dat is wat we nu hopen, de tijd die voor ons ligt is post Covid. 2022 gaat ook de boeken in als het jaar waarin we degradeerden uit de korfbal league. Is de tijd die voor ons ligt dan post korfbal league? Vooralsnog wel, laten we met elkaar er aan werken om weer omhoog te kunnen kijken. De toekomst valt niet te voorspellen. Wie had een jaar geleden durven beweren dat de trainersstaf van onze selectie op zou moeten stappen in 2022, dat we zouden degraderen uit de korfbal league, dat er zelfs op maandagavond amper tennis is op ons complex, dat we 0.0 bier verkopen van de tap en ook bruine tosti’s, appels en bananen, dat bekende Nederlanders van de buis af gaan wegens grensoverschrijdend gedrag en dat we het op dit moment op verjaardagen vooral hebben over ons energieverbruik en de hoge gasprijzen, dat er drie landen naar het oosten een oorlog zou woeden.. Waar het verleden staat geschreven, biedt de toekomst kansen, verrassingen en onzekerheid. Zéker nu.

 

2022 was gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Onze A1 werd in Ahoy Nederlands Kampioen! Een prestatie van formaat. De start van walking korfbal, een glow in the dark training in de zaal en niet alleen voor de jeugd, schottrainingen op vrijdag, een Paasfestijn en TOP-kamp die door konden gaan. We mochten na meerdere lockdowns - na zelfs het hebben van een avondklok - weer samenkomen, eerst met beperkingen zoals een coronatoegangsbewijs, een mondkapje, afstand houden.. Het voelt allemaal weer zó normaal dat we hier samen kunnen zijn. Laten we koesteren wat we hebben.

 

Kampioen worden doe je met de hele club, degraderen ook, zo blijkt nu. Het spandoek ‘clubliefde kent geen divisie‘ spreekt boekdelen en verwoordt mooi hoe onze TOPSOURPRIDE achter onze club staat. De veelal terechte vragen over en het commentaar op de sportieve resultaten en communicatie zijn omgezet in nieuwe energie, nieuwe of teruggekeerde toppers die de club helpen om te bouwen en te groeien. Het begon in de jaren voor 2011 en nu 5 zaalkampioenschappen geleden met ambitie, het begint altijd met ambitie, óók nu. Een ambitie biedt nooit een garantie tot succes. Wel zorgt een gezamenlijke ambitie voor gedeelde energie en zin in de toekomst. Gedeelde Passie, Plezier en Prestatie. Onze drie P’s staan nog altijd! Onze ambitie beperkt zich niet tot onze selectie of topsport. Ledenbehoud en het hebben van voldoende vrijwilligers zijn enorm belangrijk net als het financieel gezond zijn. Met verdubbelde energieprijzen, niet wetende hoe de overheidssteun er exact uit gaat zien, is het laatste een grote bedreiging en dwingt ons tot nadenken en actie. Landelijk loopt het percentage Nederlanders met een verenigingslidmaatschap terug en hebben veel clubs moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit laatste geldt ook voor ons, ondanks het harde werk van vele vrijwilligers en onze vrijwilligerscommissie. Kijken we bijvoorbeeld naar veranderingen bij onze eigen club; verplichte zaalwachten kennen we al decennia, verplichte teambardiensten toch ook al jaren. Het verplicht fluiten van wedstrijden en het inroosteren van ouders van teamleden achter de bar voor een verplichte bardienst zijn recentelijk ingevoerd. Zeker niet uit luxe geboren, het biedt echter ook kansen om bijvoorbeeld ouders aan onze club te binden. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. We moeten mee veranderen. We zullen sámen mee veranderen, de club… is immers van ons allemaal. Laten we samen trots zijn op deze club, haar mooie verleden en zin hebben in de toekomst. 

 

Op een mooi 2023. Proost!

Share