Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Kort verslag Algemene Leden Vergadering

Op 7 november 2022 was de algemene ledenvergadering (ALV). Ongeveer 22 leden waren aanwezig bij de ALV. 

Allereerst keken we terug op het afgelopen seizoen, mede aan de hand van een zeer lezenswaardig jaarverslag en de financiële resultaten. 

Ook seizoen 2021-2022 is zeker niet vrij van corona verlopen. De eerste helft veld kon worden gespeeld. Op het moment dat we de zaal in zouden gaan eind november, werden de competities wederom stilgezet, met uitzondering van de Korfbal League en de Reserve Korfbal League. Die mochten wel hun competitie gaan spelen, zonder publiek.

Een competitie die voor TOP 1 anders is verlopen dan voorzien. Geplaagd door blessures en op beslissende momenten ontbrak het ons aan een beetje geluk, wisseling van trainers gedurende het seizoen, heeft allemaal niet meegeholpen. Met als uiteindelijk resultaat degradatie uit de Korfbal League. Na 11 mooie en succesvolle seizoenen bijna niet voor te stellen, maar het gebeurde toch.

 Een flinke opsteker voor onze mooie club is het Nederlands Kampioenschap van onze A1, in een zinderende finale in Ahoy, lukte het onze jeugd te winnen van DOS’46. Wat een wedstrijd en wat een prestatie!

Ook het afgelopen seizoen is TOP bezig geweest met het versterken van een veilig sportklimaat. In januari is er aandacht gevraagd voor de huisregels en gedragscodes die zijn opgesteld. Er is een vernieuwde pagina op de website ”Veilig Sportklimaat” (kvTOP.nl - Veilig sportklimaat). De “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG) moest weer opnieuw worden aangevraagd. De vertrouwenscontactpersonen binnen TOP hebben één melding voorgelegd aan het bestuur, waar het bestuur actie op heeft ondernomen.

Ondanks de coronamaatregelen hebben we een redelijk financieel boekjaar weten te realiseren, mede door goed op de kosten en uitgaven te blijven letten. En ook aan de inkomstenkant hebben we ons best gedaan. Subsidies hebben we kunnen binnenhalen, onze sponsoren, Club van 100 leden blijven ons trouw en diverse acties zoals de Grote Club Actie en Tete a Tete Actie zijn zeer succesvol verlopen. De penningmeester lichtte dit verder toe. Uiteraard deed de door de leden benoemde kascommissie controle en bracht daarvan verslag uit. 

De algemene ledenvergadering keurde het (financiële) jaarverslag goed en verleende het bestuur decharge over het afgelopen seizoen. De leden benoemden een nieuwe kascommissie voor de controle van komend seizoen. 

De penningmeester lichtte ook de begroting toe met de uitdagingen voor komend seizoen en die daarop. We bespraken de voorziene investeringen. Een van de voorgestelde investeringen leidde tot discussie. Afgesproken is om aan het eind van het seizoen te bekijken of met de resultaten van dat moment de duurste investering haalbaar is.

 

De contributies zijn voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Hierin zit een verhoging van 5% vanwege de toegenomen inflatie. Afgesproken is om volgend jaar de ALV eerder te houden, de begrotingsbespreking kan dan gehouden worden voordat de contributies geïnd gaan worden. Er wordt dan besproken of de nu afgesproken 5 % contributieverhoging wel reëel is met de inflatie die er dan is. 

De kosten van het lidmaatschap van en vereniging moet wel haalbaar blijven voor iedereen. Het Jeugdfonds Sport doet daar zeker goed werk in. Mochten leden financiële problemen hebben dan is het bestuur altijd bereid met de leden te kijken naar mogelijkheden om te blijven sporten.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met verschillende leden om de energie en positiviteit meer terug te krijgen. Hieruit zijn mooie initiatieven ontstaan en er zullen ook dit seizoen weer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden en de initiatieven zullen een vervolg krijgen.

Het bestuur heeft afscheid genomen van Miriam Baart en Ruud Westerbeek. Manon Zuurmond en Eric de Vos zullen het bestuur komen versterken. Eric de Vos als nieuwe voorzitter.

Ten slotte benoemde de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur Ruud Weterbeek tot erelid. Dit is altijd een leuk feestelijke momenten tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij vrijwilligers met een grote staat van dienst in het zonnetje gezet kunnen worden.

In de rondvraag kwam het 95 jarig bestaan van TOP aan de orde wat we in 2023 gaan vieren.

 

 

 

 

 

 

 

Share