Club nieuws

Club nieuws. Na enige tijd worden berichten gearchiveerd.

In Memoriam Ruud van der Horst

 

 

Met droefenis hebben wij op vrijdag 13 januari kennis genomen van het overlijden van Ruud van der Horst. Op 82-jarige leeftijd werd hij ontnomen aan dit leven. Wij leven mee met Annemiek, zijn kinderen Koen en Tim, schoondochter, kleinkinderen, Marijke en familie die zonder hem verder zullen moeten.

Ruud is lange tijd en op allerlei fronten actief geweest binnen onze vereniging. Zowel voor als achter de schermen. Hij kwam begin jaren ’80 naar TOP als trainer/coach van de selectie. Zijn kinderen en kleinkinderen korfbalden en korfballen, maar ook in verschillende andere rollen heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan de groei en bloei van TOP. Als lid van de juniorenraad en trainer van de lagere senioren. Of als lid van de nieuwbouw- en materiaal commissie. Te veel om op te noemen. 

Ruud is altijd betrokken geweest en gebleven bij de club en was ook de laatste jaren nog regelmatig bij ledenvergaderingen, wedstrijden en evenementen aanwezig. Typerend voor Ruud was zijn aandacht en interesse voor de jeugd en de breedtesport. Hij was altijd bijzonder begaan met hoe de jeugd en de lagere senioren en junioren zich ontwikkelden. Vast ritueel op de ledenvergadering bijvoorbeeld, was dat Ruud aan het einde van zo’n vergadering altijd aandacht vroeg voor de jeugd en de breedtesport, om te voorkomen dat ze vergeten zouden worden. Ruud schroomde ook niet om de recreanten een uurtje training te geven. En hij genoot daar ook zichtbaar van. Voor zijn vele verdiensten werd Ruud benoemd tot Lid van Verdienste van TOP. 

Ook was Ruud geen onbekende in de rest van de korfbalwereld. Hij was een gelouterde bondstrainer. Van HKV en Die Haghe tot Fides Pacta, TOP en Sporting Trigon. Al deze clubs hebben wel op één of andere manier te maken gehad met zijn korfbalkunde en -ervaring. Hij wist bij korfballers altijd het goede en positieve te ontdekken en te benoemen. Hij was een korfbaldier en korfbalicoon.

Wij zullen hem allemaal missen en wensen zijn naasten en familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies en het verdriet.

Namens het bestuur van TOP/IAA fresh

Eric de Vos, voorzitter

 

 

Share