Club nieuws

HET TOPNieuws

Eind vorig jaar heeft er een lezersonderzoek plaats gevonden over het TOP-nieuws. Dit waren de vragen, waar we graag de mening van onze leden over wilden horen.

1. wat vinden de leden van het TOP-nieuws, welke rubrieken worden gelezen;
2. Hoe denken de leden over het afschaffen van het (papieren) clubblad;
3. Hoe denken de leden over andere manieren om informatie over de vereniging te ontvangen

Respons statistieken naar leeftijdscategorie en totaal zien er alsvolgt uit:Leeftijdscategorie Vragenlijsten Respons

Respons

Verstuurd (aantallen)

(percentage)

< 10 jaar
108 28 26%
10 – 15 jaar
125 52 42%

16 – 21 jaar

77 23 30%
22 – 45 jaar
120 48 40%
46 jaar en ouder 63 31 49%
Totaal 493 182 37%

De conclusies op basis van het onderzoek:

1. Op basis van het aantal ontvangen ingevulde vragenlijsten, is het onderzoek representatief voor de vereniging.

2. Het blijkt dat 50% van de leden akkoord is met (alleen) een digitaal clubblad. Bijna 25% heeft geen mening.

3. Het blijkt dat 82% van de leden een clubblad wil houden. Het is dus mogelijk om het huidige papieren clubblad alleen digitaal aan te bieden.

4. Bij de jeugd is er een behoefte aan verenigingsinformatie op papier.

Naar aanleiding van deze conclusies heeft het bestuur besloten het huidige clubblad volgend seizoen niet meer op papier uit te geven. Dit was best een moeilijke beslissing omdat het TOP-nieuws een begrip is binnen onze vereniging en er een aantal mensen altijd met veel inzet ervoor gezorgd hebben dat het clubblad gemaakt, gedrukt, geniet en bezorgd werd. Maar ook deze mensen begrijpen dat we als vereniging met de tijd willen meegaan en dat de meest gelezen rubrieken, zoals het rondje TOP ook prima via onze website benaderbaar zijn. Het bestuur heeft wel benadrukt dat zij belang hechten aan een (digitaal) alternatief voor het TOP-nieuws.

De komende maanden gaan we nadenken over de vorm en inhoud. Heeft u hier zelf ideeen over, laat het vooral weten. Verder kijken we natuurlijk ook wat andere verenigingen op dit gebied doen. We hopen in het nieuwe seizoen dan ook een mooi alternatief aan u voor te stellen.

Namens het bestuur
Ellen Broer, PR

Share