Club nieuws

Club nieuws, let op: na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Gevolgen maatregelen persconferentie 14 december voor TOP/LITTA

Het bestuur heeft kort overleg gehad naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2020 en het volgende besloten :

De trainingen komen met ingang van dinsdag 15 december 2020 te vervallen. Ook de onderlinge oefenwedstrijden op 19 december komen te vervallen. We zouden de Kerstvakantie toch al niet trainen en gebruiken de komende twee weken om te bepalen of, en zo ja wat, we voor de jeugd tot en met 18 jaar eventueel buiten gaan doen vanaf maandag 4 januari 2021.

Voor topsport blijven de uitzonderingen van toepassing, we wachten de verdere berichten daarover af.
Ook de Kerstinstuif die gepland was op woensdag 23 december 2020 gaat niet door.

De voorbereidingen op geplande bingo op zaterdag 19 december 2020 gaan vooralsnog door, we verwachten aan alle vereisten te kunnen voldoen.

Share