Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

(geen) TOPkamp 2021

De afgelopen maanden/weken is er veelvuldig overleg geweest tussen de kampleiding en het bestuur over het wel of niet door laten gaan van het kamp. Gezamenlijk hebben we gegeven de omstandigheden helaas moeten besluiten dat het TOPkamp 2021 niet door gaat. Een moeilijke en -- dat realiseren we ons -- teleurstellende keuze.

De belangrijkste reden hiervoor is, dat een deel van de leiding -- gegeven de nog steeds van toepassing zijnde Corona beperkingen -- niet volledig achter de keuze staat om over vier weken met circa 100 kinderen op kamp te gaan.

Overwegingen die hieraan ten grondslag liggen:

 

  • de eigen gezondheid,
  • het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen de leiding onderling en tussen leiding en deelnemers van 13+,
  • een deel van de activiteiten die niet door kunnen gaan vanwege een 'kampbubbel',
  • maar bovenal de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 100 kinderen en de onzekerheid die elke verkoudheid als gevolg van verminderde weerstand met zich mee gaat brengen.
  • Wel/niet testen, (preventief) in quarantaine of naar huis gaan voor leiding en kinderen en de mogelijke gevolgen van de op de kampweek volgende privévakanties.


Uiteraard hadden we het liefst weer een ''ouderwets'' TOPkamp georganiseerd, maar helaas moeten we daar nog een jaartje mee wachten.

 

 

 

Share