Club nieuws

Geen prijsverhogingen ondanks hoger BTW-tarief

Voorafgaand aan de aangekondigde verhoging van de lage BTW van 6% naar 9% hebben we in december globaal berekend of we een prijsverhoging op artikelen zouden moeten doorvoeren om onze begrootte marge te behalen. 

Voor ons betekent de verhoging van het 'kantineforfait’ voor sportverenigingen dat we in plaats van 11,5% nu 13% BTW over de totale kantineomzet (hoog en laagtarief) af moeten dragen.

Eerder dit jaar hebben we een verbeterd contract met AB/Inbev - sinds onze verhuizing van de Menneweg naar de Sportdreef onze huisleverancier van frisdranken en bieren - gesloten. Daarnaast koopt ons hoofd inkoop (Donald) scherp en goed in waardoor we al met al verwachten de begrootte procentuele marge over de kantineomzet te behalen zonder daar nu een prijsverhoging voor door te voeren. Richting het nieuwe (financiële) seizoen bepalen we opnieuw of een prijsverhoging noodzakelijk is.

Namens het bestuur,

Wim van Dommelen, Penningmeester

Share