Club nieuws

Alle nieuwsberichten van onze website vind je hier. Let op:  na enige tijd worden de berichten gearchiveerd.

Extra trainingen

Toppers,

De komende periode van 13 januari tot en met 17 februari zijn er op de vrijdagen weer extra trainingsmomenten. Er zijn hier twee uren voor beschikbaar en de verdeling is als volgt:

Het eerste uur van 17:00 – 18:00 uur is een schottraining. Dit uur is beschikbaar voor spelers uit de E t/m senioren. Voor de kinderen uit de F-teams gaan wij later in het jaar weer een extra mogelijkheid creëren. 

Het tweede uur van 18:00 – 19:00 uur nodigen we alle spelers van de selecties TOP 1/2, A1/A2, B1/B2 en C1/C2 uit. Deze training staat in het teken om met meer specifieke korfbalthema’s aan de slag te gaan. Het zijn gezamenlijke trainingen en kunnen gezien de beschikbare ruimte niet gebruikt worden voor eigen invulling.

Beide trainingen zijn in De Korf, hebben geen verplicht karakter en worden dus echt als extra trainingsmogelijkheid aangeboden. We hopen uiteraard wel dat veel toppers van deze trainingen gebruik gaan maken.

De TC-Jeugd en TC-Topsport

Share