Club nieuws

Een veilig sportklimaat – Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bij TOP/LITTA vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Onderdeel van ons beleid rondom een veilig sport klimaat is dat we voor trainers, begeleiders en vrijwilligers die met jeugd werken eens in de zoveel jaar een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen. We zullen de komende weken de VOG aanvragen rondsturen, met het verzoek dit per direct/zo spoedig mogelijk in orde te maken. Het scheelt onze vrijwilligers veel tijd, als ze er niet meerdere keren achteraan hoeven!

 

Daarnaast willen we aandacht vragen voor de huisregels en gedragscodes die zijn opgesteld. Je vind ze op de vernieuwde pagina ”Veilig Sportklimaat” op de website: Veilig sportklimaat

Mocht je bij TOP/LITTA een ongewenste situatie, of ongewenst gedrag ervaren, meld dit altijd! Melden kan (afhankelijk van de situatie) bij de trainer, lettercoördinator, Technische Commissie (Jeugd, wedstrijd-breedtesport senioren of topsport), het bestuur of bij een van de vertrouwenscontactpersonen van TOP en als dit allemaal niet passend is of voelt bij het Centrum Veilige Sport.

 

Zie voor meer informatie: Veilig sportklimaat

 

Het bestuur

 

Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij het bestuur.

 

Share