Club nieuws

Algemene Leden Vergadering 2018 : stukken ter voorbereiding

Stukken van de ALV worden vanaf heden niet zo maar toegezonden.

 In het verleden verstuurden we alle (links van) de documenten naar de leden die geregistreerd waren in ons "interesse bestand", sinds invoering van de AVG zijn we van mening deze stukken wel beschikbaar te stellen, niet openbaar, maar op verzoek kunnen we dit via email aan eenieder toe sturen. Een simpel email met vraag en het email adres waarop de stukken ontvangen kunnen worden is voldoende om de link naar de stukken toegezonden te krijgen.

Heb je interesse? stuur dan een berichtje met emailadres aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en ontvang de link naar de documenten.

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 28 september 2018

Secretariaat

Vliegeniersweg 29 2171 PA Sassenheim Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opgericht 12.7.1928

 

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 28 september om 20.00 uur in de Peter Kaleslounge (bovenkantine)van ons clubgebouw.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening vergadering

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen van de ALV van 29 september 2017

 4. Jaarverslag seizoen 2017 - 2018

 5. Financieel verslag 2017 - 2018

 6. Verslag Kascommissie

 7. Arbitrageplan

 8. Bespreking en goedkeuring Begroting 2018 - 2019

 9. Verkiezing leden Bestuur

 10. Verkiezing leden Kascommissie

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

Het Bestuur

 

Ieder gewoon lid van de vereniging heeft stemrecht. Het bestuur verwijst hierbij naar artikel 15 van de statuten.

 

Toelichting op de agenda:

 

Ad 3: in aparte bijlage
Ad 4: in aparte bijlage
Ad 5: in aparte bijlage
Ad 7: in aparte bijlage, het Bestuur vraagt in te stemmen met het arbitrageplan.
Ad 8: in aparte bijlage

 

-Vaststellen begroting 2018-2019 en vastellen contributies voor zowel korfbal als tennis voor 2018-2019 en 2019-2020. Vorige ALV is er goedkeuring gegeven aan een contributieverhoging van 3 % voor het seizoen 2018-2019. Het bestuur wil voorstellen de contributieverhoging te verlagen naar 2 %.
Voor 2019-2010 is het bestuur ook uitgegaan van 2% contributieverhoging per jaar voor korfbal vanwege inflatie en stijging van de kosten. Mochten zich onvoorziene of andere omstandigheden voordoen, dan houdt het bestuur zich het recht voor de ALV van volgend jaar voor te stellen de contributie 2019 - 2020 alsnog anders vast te stellen.

 

Ad 9:

Aftredend en herkiesbaar: Barbara Romsom (secretaris).

Tussendoor aftredend: Peter Boeren (lid) Anne v.d Zaag (lid)

Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Bert Wilbrink (lid)

 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten voor de aanvang van de vergadering bij de (huidige) voorzitter melden. De voordracht dient evenzo overeenkomstig het in artikel 10 lid 3 van de statuten bepaalde schriftelijk te worden ingediend. 

 

Share