Club nieuws

7 november 22 Algemene Ledenvergadering

Ter kennisgeving.

De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier weken, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. De agenda en de op de vergadering te bespreken stukken worden ten minste één week van tevoren gepubliceerd en/of ter inzage verstrekt.

Share