Club van 100

Club van 100

Onze club heeft zich een aantal zaken ten doel voor de totale breedte van de club gesteld. Alle onderdelen van de club vragen daarbij aandacht en uiteraard ook financiele middelen. Te denken valt aan verbeteringen op ons complex, onze jeugd, de wedstrijd- en breedtesport, maar uiteraard ook de topsport. Hoewel wij ons realiseren, dat velen van ons nu al zeer betrokken zijn bij de vereniging, willen wij die groep en haar betrokkenheid, evenals hun onderlinge band groter maken. Bovendien is er geld nodig om ons dat laatste zetje te geven om op alle fronten die topclub te zijn. De Club van 100 houdt zich dan ook bezig met het werven van fondsen, die helpen de doelstellingen in de breedte van TOP te realiseren.